Obrady XXXIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów odbyły się w miniony czwartek, tj. 26 czerwca 2014 r. Tym razem nie w sali obrad Urzędu Gminy, ale w Warszawie przy ul. Wiejskiej 4/6/8, czyli w budynku komisji sejmowych.

Gospodarzami obrad sesji są zawsze nasi Radni. Tym razem dzielili trochę tę funkcję z Posłem na Sejm RP Piotrem Zgorzelskim, Przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, który zaprosił Radnych do Sejmu.

Miłym gościem, który wziął udział w obradach był Premier Waldemar Pawlak. Nie tylko przysłuchiwał się obradom, ale obszernie wypowiedział się na temat możliwości zastosowania alternatywnych źródeł energii gminie Nowy Duninów. Jednocześnie zadeklarował wsparcie w zorganizowaniu prezentacji nowoczesnych zastosowań w tym zakresie.Głównym tematem sesji było sprawozdanie wójta z wykonania budżetu za rok 2013 oraz udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie. Wójt natomiast zwrócił się do Premiera Pawlaka i Posła Zgorzelskiego z prośbą o podjęcie inicjatywy zmiany zapisów ustawy o finansach publicznych, szczególnie art. 243, które zbyt restrykcyjnie traktują jednostki samorządu terytorialnego, ograniczając nam możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Radni na sesję zaprosili Panią Katarzynę Urbańską kierownika NZOZ “Rodzina”, która złożyła informację na temat opieki zdrowotnej świadczonej mieszkańcom gminy Nowy Duninów. I tu mamy do przekazania dobra informację – niebawem NFZ będzie refundował zabiegi z zakresu rehabilitacji medycznej, które do tej pory ośrodek w Nowym Duninowie zapewniał odpłatnie.

Kolejnym ważnym tematem, z którym związana była obecność na sesji gościa w osobie Pani Anny Ronikier-Dolańskiej Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, był problem masowego występowania na naszym terenie owada pn. ochotka. Przedstawiony przez nas film obrazujący co prawda wymownie przedstawia skalę problemu, ale niestety, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska niewiele w tym temacie może nam pomóc. Dalej będziemy szukać wsparcia w walce z tym owadem i mamy nadzieję, że w końcu uda się – mówił wójt Mirosław Krysiak.

Zaraz po obradach sesji Poseł Piotr Zgorzelski zaprosił wszystkich na mały rekonesans. Przejął rolę gospodarza i przewodnika. Okazuje się, że siedziba Sejmu to labirynt, w którym niełatwo się znaleźć i pracować tu też chyba nie jest łatwo.