Dziś (9 marca) o godz. 18.00 w budynku szkoły w Lipiankach odbędzie się zebranie Wójta Gminy z mieszkańcami sołectwa Lipianki. Tematem głównym będzie debata nad przyszłością nieruchomości po szkole filialnej w Lipiankach.
Wójt Gminy prosi o liczne przybycie i udział w debacie. Warto samemu decydować o swoim najbliższym otoczeniu.