W najbliższy piątek 17 lutego 2017 r. odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie. Prace w Komisjach zakończono wczoraj wspólnym posiedzeniem, na którym obecny był również Wójt Gminy Nowy Duninów oraz przedstawiciel GDDKiA oddziału warszawskiego – Wojciech Celmer kierownik płockiego rejonu.

Tylko ostatnie inwestycje na obszarze gminy Nowy Duninów obciążyły budżet Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie kwotą ok. 2,5 ml zł.  Wybudowano chodnik w Popłacinie oraz wyremontowano chodnik od Nowej Wsi do Soczewki. Remontowana była nawierzchnia drogi. Nie obyło się przy tym bez kłopotów. Dlatego też przewidziana jest regulacja spraw dotyczących pasa drogowego, m.in. w Popłacinie.

Jako że droga krajowa biegnie wzdłuż całej północnej granicy gminy Nowy Duninów, jest dla nas wyjątkowo ważnym elementem. Przecina 8 z 18 naszych miejscowości, a do pozostałych trudno dojechać bez skorzystania z krajówki. Zjazdy, chodniki, odwodnienie, plany inwestycyjne Zarządcy. O tym w najbliższym czasie Wójt będzie chciał rozmawiać z Dyrektorem GDDKiA w Warszawie.

Wizyta przedstawiciela GDDKiA stała się dobą okazją do podziękowania kierownictwu GDDKiA w Warszawie, także Wojciechowi Celmerowi. Jak podkreślali Radni i Wójt Gminy, zrozumienie potrzeb naszych mieszkańców i dobra współpraca, trwająca od wielu lat daje wymierne korzyści.

Czekamy na kolejne inwestycje zarządcy naszego głównego szlaku komunikacyjnego. Potrzeby wciąż są duże, a bezpieczeństwo kwestią priorytetową.zdj. archiwalne Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. Rok 1958. Otwarcie drogi Płocka – Soczewka – Duninów.