Za chwilę rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy. W związku z tym prosimy zapoznać się z nowym harmonogram odbioru odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Baruchowie. Pierwsze kursy w 2017 r. zaplanowane zostały na 3, 4 i 5 stycznia.

Przypominamy również, że jutro, 23 grudnia 2016 r. (piątek) odbierane będą z posesji odpady zmieszane.

Szczegółowe informacje w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.