Obrady XIV sesji Rady Gminy odbędą się 17 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 1000w Szkole Podstawowej w Lipiankach.

Proponowany porządek obrad