zapora_boczna_nduniow_2015

foto. projekt przebudowy zapory bocznej w Nowym Duninowie


Mieszkańcy terenów zawala w Nowym Duninowie od czasów powodzi w 1982 r. każdej zimy z niepokojem patrzą w stronę Wisły. Zagrożenie kolejną powodzią rośnie z każdym rokiem. Stąd od wielu lat nasz samorząd podejmuje intensywne działania związane z poprawą bezpieczeństwa powodziowego naszych mieszkańców, nie tylko Nowego Duninowa, ale wszystkich miejscowości położonych nad Zalewem. Pogłębienie Wisły i remont obwałowania na naszym terenie, o które zabiegał przez ostatnie lata Wójt gminy wspierany przez m.in. posła Piotra Zgorzelskiego, to część dużego projektu, którego zakres co prawda zmienił się, ale remont zapory bocznej w Nowym Duninowie jest wciąż aktualny. Wspomniany projekt to projekt bardzo skomplikowanych budowli inżynierskich, wymagających koordynacji działań w wielu zakresach, także w zakresie oddziaływania na środowisko oraz ogromnych nakładów finansowych. Prace nad projektem obejmującym m.in. przebudowę zapory bocznej w Nowym Duninowie i mikroniwelację w czaszy zbiornika firma Hydroprojekt Sp. z o.o. rozpoczęła w kilka lat temu. Teraz, sukcesywnie trwa realizacja projektu.

W lutym br. Informowaliśmy o spotkaniu Wójta z przedstawicielami RZGW w Warszawie, którego przedmiotem była interesująca nas inwestycja. W ostatnich dniach Wójt otrzymał informację, że „Przebudowa zapory bocznej SW Włocławek w Nowym Duninowie …” rozpocznie się już w 2016 roku.

O postępach przy realizacji projektu będziemy informowali

Archiwalne informacje nt. inwestycji:

luty 2015 r. – kliknij

sierpień 2012 r. – kliknij

Informacje archiwalne Ministerstwa Środowiska - kliknij