Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie informuje, iż od miesiąca listopada 2014r. działa na terenie gminy Nowy Duninów „Klub Wolontariusza”.

Wolontariat jest to dobry sposób na spędzanie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontarystycznej, w trakcie, której osoby chętne poświęcają swój wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom.

Tutejszy Ośrodek uczestniczy w projekcie „Wolontariat – szansa dla integracji”, który jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, którego realizatorem jest Centrum Wolontariatu w Warszawie, dzięki któremu nasi wolontariusze mogą uczestniczyć w szkoleniach o tematyce wolontarystycznej. Pierwsze szkolenie wolontariuszy o tematyce „Rozwój przez wolontariat” odbyło się w dniu 7 marca b.r.

Koordynator Wolontariatu
Izabela Kozłowska