Najbliższe plany? Mniejsze i większe remonty dróg. Wykonaliśmy mały rekonesans dróg gminnych. M.in. tych, które były zgłaszane do wójta przez mieszkańców do remontu. Od przyszłego tygodnia wykonawca rozpocznie także prace na drodze w Lipiankach, Brwilnie, Soczewce, na ul. Krótkiej w Nowym Duninowie.