Nowy Duninów, dn. 17 marca 2020 r.

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

W związku z rosnącym zagrożeniem chorobą COVID-19 (koronawirus) w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców gminy Nowy Duninów, na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), od środy 18 marca br. (godzina 900) do odwołania Wójt Gminy Nowy Duninów ogranicza pracę Urzędu Gminy w Nowym Duninowie do wykonywania wyłącznie zadań  niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

W sytuacjach pilnych i szczególnych, wymagających osobistego złożenia lub odbioru dokumentów, przy drzwiach wejściowych do Urzędu, udostępniony zostanie Punkt Obsługi Interesanta.

Interesanci obsługiwani będą pojedynczo, po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu.

Wszelkie niezbędne sprawy mogą być załatwione:

-drogą elektroniczną poprzez adres mailowy: ug@nowyduninow.info.pl

lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: ugnowyduninow/skrytka

-za pośrednictwem operatora pocztowego

-telefonicznie pod numerami telefonów dostępnych w BIP: ugnowyduninow.bip.org.pl

 

Kasa w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, od środy 18 marca br. będzie nieczynna do odwołania, z wyjątkiem dni zaplanowanych wypłat określonych świadczeń.

Powyższe wypłaty świadczeń będą realizowane wyłącznie w godzinach od 800 do 1100, w środę od 930 do 1230.

Wszelkie opłaty prosimy regulować poprzez bankowość elektroniczną lub za pośrednictwem banków i innych instytucji finansowych.

Punkt Kasowy w Nowym Duninowie Banku Spółdzielczego w Gostyninie, od środy 18 marca br. będzie nieczynny do odwołania.

Klienci, z usług Banku Spółdzielczego w Gostyninie mogą korzystać w jego siedzibie przy ul. Rynek 4/5, Gostynin.

Zasady obsługi interesantów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie znajdują się na stronie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, w zakładce GOPS w Nowym Duninowie.

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.