Archive for Styczeń, 2020

Dostęp do Internetu

ug_mk_internet_wifi534W odpowiedzi na Państwa pytania. Wg. posiadanych przez nas informacji projekt zakłada przyłączenia na terenie całej gminy, ale nie wszystkich adresów. Adresy nieruchomości, do celów projektu, są podzielone na białe i czarne (Białe, to adresy do podłączenia, czarne – będą podłączane, o ile znajdują się w zasięgu instalowanych urządzeń). Jak wynika z rozmów z przedstawicielami inwestora, nie są to sztywne zapisy. Operator zapewne będzie chciał podłączyć jak największą liczbę abonentów, którzy będą wnosić opłaty za dostęp do internetu.
Nie wszyscy chcą go mieć, innym zależy mniej lub bardziej. Tych, którym zależy bardziej ucieszy wiadomość, że inwestor firma NEXERA, która buduje sieć w technologii FTTH, m.in. na obszarze płockim, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, czyli z dużym udziałem środków unijnych, rozpoczęła prace na terenie gminy Nowy Duninów. Na przełomie stycznia i lutego będzie podłączony budynek szkoły w Soczewce (ramach projektu „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – OSE). Wg. nieoficjalnych informacji, będzie też możliwość podłączenia nieruchomości na trasie budowanej linii (kabel będzie rozprowadzony z wykorzystaniem infrastruktury firmy Energa, czyli po słupach energetycznych).

Dalej linia będzie prowadzona od Soczewki w stronę Nowego Duninowa. Podłączenie Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie zakończy I etap budowy. W drugim etapie zostanie rozprowadzona sieć do pozostałych mieszkańców. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to rok 2020.

W związku z powyższym mamy do Państwa prośbę. Od poniedziałku 27 stycznia 2020 r w teren rusza przedstawiciel firmy NEXERA, wyposażony w pełnomocnictwo, który będzie uzgadniał i zawierał umowy z właścicielami nieruchomości na drodze budowy sieci, o dostęp do nieruchomości. Osoba ta zapewnia, że w razie Państwa nieobecności, pozostawi kontakt do siebie, który umożliwi uzgodnienie terminu kolejnego spotkania.

Cała inwestycja opiera się na Państwa zaangażowaniu. Stąd powyższa prośba o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości, bo inwestycja jest ważna dla wszystkich nas, także w kontekście usług cyfrowych świadczonych przez Urząd Gminy. Szczegóły przedstawi Państwu przedstawiciel firmy NEXERA przy pierwszym kontakcie.

Będziemy monitorowali prace. Ich zakończenie i uruchomienie inwestycji pomoże także w budowie hotspotów w miejscach publicznych (m.in. w szkołach, bibliotece, parku) na terenie gminy. Ich budowa planowana jest na wiosnę tego roku. Warto przy tym wspomnieć, że 100% środków na ten cel, tj. 15 tys. euro, wójt pozyskał z UE w ramach projektu „WiFi4EU. Bezpłatne Wi-Fi dla Europejczyków”, czyli dla nas :).

Rozlicz PIT dla siebie.

Wszystkich państwa, którzy zameldowani są poza terenem gminy Nowy Duninów, a mieszkają w naszej gminie, prosimy o rozważenie wpisania w rocznych zeznaniach podatkowych faktycznego miejsca zamieszkania na terenie naszej gminy. Wtedy państwa podatek trafi do budżetu gminy, czyli kasy, z której finansujemy wszystkie inwestycje, modernizacje i zadania własne gminy, takie jak bezpieczeństwo, kultura fizyczna, etc. Na pytania odpowie skarbnik gminy pod nr tel. 512372510.
================
W ulotkach, które trafią do Państwa zamieściliśmy też kilka ważnych informacji dotyczących zmiany kont bankowych dla wpłat za gospodarowanie odpadami i ich segregowania (informacje pod nr telefonu 512372516). Prosimy też pamiętać, że każdy kto dostaje fakturę za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków ma swój własny indywidualny nr rachunku bankowego do wpłat. Przed kolejną wpłatą prosimy o sprawdzenie tego numeru (informacje pod nr tel. 509220386).

str1-2_pit_gmina_v3_534

Negocjacje z ENERGĄ Oświetlenie zakończone

Nowy nr konta !

ug_infoUrząd Gminy w Nowym Duninowie informuje, że od 01.01.2020 r. zmienił się nr konta bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe konto 25 9012 0004 0000 1443 2001 0163 Gmina Nowy Duninów, Ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów.
Bank Spółdzielczy w Gostyninie.

GOK zaprasza 23 stycznia o godz. 16.00

Pani Kasia zaprasza na pierwsze zajęcia taneczne. Rozpoczynają się o godz. 16.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Do zobaczenia :)


gok_taniec_534

Go to Top