Archive for Luty, 2018

Mazowsze – nasze Mazowsze


Mazowsze Serce Polski – poczytaj: https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/

Pieniądze na zabytki

Wójt zatrudni pracownika

ug_mk300Wójt gminy zatrudni pracownika na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska w Referacie Rozwoju Gospodarczego  w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.

Umowa zostanie zawarta na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • preferowane kierunki: ochrona środowiska, geodezja lub kierunki pokrewne

 

Zakres obowiązków obejmuje:

W zakresie planowania przestrzennego:

 • Współdziałanie z jednostkami w zakresie uzgadniania, opiniowania i wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz planów przestrzennego zagospodarowania i ich zmian.
 • Prowadzenie dokumentacji formalno – prawnej przy sporządzanych planach.
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy , decyzji celu publicznego , decyzji środowiskowych  i prowadzenie rejestrów.
 • Opracowywanie i udzielanie na wniosek inwestorów informacji o terenie.
 • Stwierdzanie w formie postanowień zgodności wstępnych projektów podziałów z obowiązującym planami.
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Naliczanie opłat planistycznych.
 • Prowadzenie komisji urbanistyczno – architektonicznej i wszystkich spraw z tym związanych.
 • Opiniowanie inwestycji wymagających zgłoszeń w starostwie powiatowym.
 • Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i decyzji celu publicznego .

W zakresie ochrony środowiska:

 • Inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć dot. ochrony środowiska.
 • Organizowanie prac zadrzewieniowych oraz zakładania i utrzymania zieleni.
 • Rozpatrywanie wniosków na wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
 • Stała praca z Komisją Ekologiczną dot. prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej w gminie.
 • Naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Prowadzenie spraw dot. ochrony środowiska: tworzenie i realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska.
 • Wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ,odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Pan Krzysztof Piłatowicz pod nr tel. 24/2610236 wew. 110 lub 600 970 780.

Gospodarka wodno – ściekowa

Trwa posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, w którym udział bierze Wójt Gminy.

Przedmiotem jest m.in. analiza gospodarki wodno – ściekowej w 2017 r. oraz inwestycje.


komisja_rg0218_534

 

Sprawozdania za 2017 rok

Walne zebrania sprawozdawcze w naszych organizacjach pozarządowych sukcesywnie organizowane są od grudnia ubiegłego roku. I tak jako pierwsi zorganizowali Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Emeryci i Renciści z Koło w Nowym Duninowie. Zebranie odbyło się 7 grudnia i połączone było ze spotkaniem opłatkowym.

Jeśli idzie o wybory do Zarządu wielkich zmian nie ma. Najwyraźniej dotychczasowy członkowie Zarządu spisują się bardzo dobrze, a zaufanie do nich nie maleje.

Obecnie skład Zarządu Koła przedstawia się następująco:

 1. Teresa Milczarska
 2. Arkadiusz Misiak
 3. Zofia Jaskuła
 4. Bożena Kopeć
 5. Janusz Waśniewski

Tradycyjnie, lokalu na zorganizowanie spotkania użyczyli strażacy z  Nowego Duninowa.

W LKS “Wisła” Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się w Sali Urzędu Gminy. Sprawozdanie złożył Zarząd oraz z przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna. Sprawozdania zostały przyjęte, a Zarząd, w którym zasiada 11 członków stowarzyszenia, uzyskał absolutorium.

Szczególne podziękowania skierowane były do Wójta i Radnych. Działalność bowiem Klubu ściśle wiąże się z powierzanym przez samorząd do realizacji Stowarzyszeniu zadaniem w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Sprawozdanie z wydatkowania tych środków (w roku 2017 było to 66.500,00 zł) jest obligatoryjne i złożone było do wójta w ustalonym terminie.

Podziękowano również Radnej Rady Powiatu Pani Ewie Kowalak, która mocno wspierała w roku 2017 działalność Klubu. Na jej ręce natomiast Staroście Płockiemu Mariuszowi Bieńkowi, który w minionym roku również przekazał środki na działania w zakresie sportu i rekreacji.

BANER_ALBUM

W obu Zebraniach uczestniczył Wójt Gminy – w Kole jako gość, w Klubie jako członek stowarzyszenia.

Zarówno goście, jak i członkowie organizacji na obu spotkaniach podkreślali wartość jaką niesie ze sobą współpraca wielu środowisk, także z samorządem gminy, który wspiera działalność organizacji tak w formie finansowej, jak i pozafinansowej.

Jednocześnie obie organizacje deklarują zintensyfikowanie działań, także w zakresie obszaru na jakim działają. Szczególne deklaracje padły u seniorów. W roku 2018 będą organizowane różnego rodzaju spotkania poza Nowym Duninowem z wykorzystaniem zaplecza lokalowego w Soczewce, Lipiankach, Karolewie itd. Jednocześnie zapraszają do swego grona osoby spoza Nowego Duninowa i najbliższej okolicy.

Kolejne to Walne Sprawozdawcze w OSP: w Nowym Duninowie 17 lutego 2018 r., w Dzierząznie 24 lutego i 3 marca w Lipiankach. Na początek marca Walne Sprawozdawcze zapowiada również GKS “Fala” Nowy Duninów.


KILKA PAMIĄTKOWYCH ZDJĘĆ – WEJDŹ

Usuń bezpiecznie azbest

azbest_534


Więcej informacji udzieli Państwu Pani Hanna Bińkowska pod nr tel. 24/2610236 wew. 112.

Sięgnij po Laur Marszałka

laur_marszalkaTo już XI edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017. Do konkursu mogą stanąć zarówno przedsiębiorcy, osoby fizyczne jak i organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami (np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych). Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Zgłoszenia można składać do 28 lutego 2018 r.

Więcej na mazovia.pl

 

I Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego

14 lutego 2018 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie GKS “FALA” Nowy Duninów zorganizował I Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Nowy Duninów Mirosława Krysiaka w kategoriach: ŻAK i SKRZAT.

146_2018_02_14_org_kmW Turnieju wzięli udział zawodnicy z 5 klubów:

Opiekun Arkadiusz Rutowski

 1. GKS FALA NOWY DUNINÓW

Opiekun Piotr Milczarski

 1. MLUKS NADWIŚLANIN PŁOCK

Opiekun Aneta Kacprzak

 1. SLKS OLIMPIJCZYK JEŻEWO

Opiekun Andrzejem Nadrowski

Arkadiusz Sadowski

 1. UKS SANNIKI

Opiekun Anna Rączka


Ci, którzy konta na fb nie mają, TU mogą obejrzeć pamiątkowe zdjęcia z Turnieju – WEjDŹ


Turnieje tenisa stołowego są emocjonujące nie tylko dla zawodników. Tym razem nie było inaczej. Dzieciaki, prócz tego, że świetnie się bawiły, walczyły przy stołach do końca, a i kibice nie przysypiali.

Zawodnicy Fali, choć trenują od niedawna, poradzili sobie świetnie. Klasyfikacja końcowa w załączeniu - pobierz plik pdf.

Było trochę łez, niepewności, jednak na koniec uśmiechy na twarzach pojawiły się u wszystkich. Dyplomy wręczali Wójt Gminy Mirosław Krysiak, Dyrektor SP Ewa Romańska oraz Prezes GKS Fala Nowy Duninów Andrzej Szymborski. Co prawda ze statuetkami wydarzył się mały wypadek, ale Prezes “Fali” ten incydent na pewno zrekompensuje zawodnikom.


Wszystkim uczestników gorąco pozdrawiam, a młodym zawodnikom życzę takiego zapału jak wczoraj i gratuluję startu w Turnieju Walentynkowym. Objęcie patronatem takich wydarzeń, to dla mnie zaszczyt.

Od wielu lat, wraz z kolegami samorządowcami, wspieramy inicjatywy sportowe i mam nadzieję, że oba kluby sportowe funkcjonujące w naszej gminie będą rozwijały swoją działalność nie tylko w obszarach piłki nożnej i tenisa stołowego, ale także w zakresie rekreacji i promocji innych aktywnych form wypoczynku. Wiem, że GKS “Fala” wiele potrafi i wiele jeszcze może zdziałać w tym zakresie.

pozdrawiam

Mirosław Krysiak

 

 

Emerytem być.

043_2018_02_13_org_kmSeniorzy zrzeszeni w duninowskim Kole Emerytów i Rencistów mają się świetnie. Czasem gościmy u nich. Odwiedzamy też studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zajęciach. Od czasów działania Koła Gospodyń Wiejskich nie było tak szerokiej oferty dla seniorów i tak dużego wsparcia ze strony samorządu gminy.

Ostatnie z nimi spotkania to Dzień Babci i Dziadka, na który zaproszenie otrzymali seniorzy niezrzeszeni oraz spotkanie ostatkowo – walentynkowe. I tu uwaga – przyjęto dwie nowe członkinie: Panią Grażynę i Panią Elżbietę. Przywitano je szampanem i wielkimi brawami. Na prośbę Zarządu legitymację wręczył Wójt Gminy.

Oto kilka fotek z ostatnich spotkań – wejdź do galerii

I po Turnieju

5 klubów w I Turnieju Żaków i Skrzatów

Żaki i Skrzaty – I Turniej

“Galimatias w drodze do szczęścia”

W minioną sobotę w Ośrodku Wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce odbyła się kolejna odsłona teatru z Lipianek. Tym razem członkowie stowarzyszenia „Nasze Lipianki” wystawili sztukę pt. „Galimatias w drodze do szczęścia”. Wśród widzów byli też przedstawiciele samorządu gminy, którzy gorąco oklaskiwali aktorów amatorów.

“Dziękuję członkom stowarzyszenia „Nasze Lipianki” za wszystkie dotychczas wystawione spektakle, a jeśli dobrze liczę było ich sześć. Szczególnie zaś, raz jeszcze gratuluję i dziękuję tym z nich, którzy wystąpili w ostatnim, sobotnim przedstawieniu i zaaplikowali nam kolejną dawkę humoru. Tradycyjnie, nie zabrakło kwestii dotyczących samorządu. Pozdrawiam całą grupę teatralną, scenarzystów i wszystkich, którzy przyczyniają się do takich oto odsłon Stowarzyszenia.”

Mirosław Krysiak

 

Zdjęcia pochodzą z: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nasze-Lipianki-1643239669221839/

Dostawa jabłek – II tura.

jablka_gops18_300 Wójt gminy zaprasza mieszkańców do odbioru jabłek z transportu, który wg. informacji uzyskanych od pani kierownik GOPS Izabeli Kozłowskiej dotrze do sołtysów 13 lutego (wtorek).

Tym razem jabłka trafią do sołectw:

 • Karolewo –  Nowa Wieś,
 • Kamion – Grodziska,
 • Stary Duninów,
 • Wola Brwileńska,
 • Brwilno Dolne – Soczewka,
 • Popłacin,
 • Dzierzązna
 • Brwilno.

Mieszkańcy zainteresowani odbiorem owoców mogą kontaktować się z sołtysami we wtorek (13 lutego).

 

PKN ORLEN sponsorem młodej „Fali”

GKS „Fala” skończył niedawno 2 lata i radzi sobie świetnie. W ubiegłym roku wystartowali w otwartym konkursie ofert organizowanym przez Wójta i realizowali zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej za 15 tys. zł. Jak zapowiada prezes Andrzej Szymborski, w tym roku też wystartują. Warto, bo Wójt przeznaczył na działania w zakresie interesującym „Falę” 25 tys. zł.

Zarząd Klubu nie przysypia jednak i mocno współpracuje nie tylko z samorządem gminy, ale ze sponsorami, których przybywa. Od 1 lutego młodą „Falę”, tj. najmłodszą grupę tenisistów, opieką sponsorką otoczył POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Sponsor-1orlen_534

Każde wsparcie działań stowarzyszenia warte jest uznania – mówi wójt, a każdy nowy sponsor na wagę coraz lepszej kondycji Klubu i coraz większych sukcesów zawodników. Gratuluję członkom Klubu, szczególnie Zarządowi, pozyskania wsparcia z PKN ORLEN dla najmłodszej drużyny, bo to od nich zależy przyszłość Stowarzyszenia.

Go to Top