Archive for Październik, 2017

Pracowity weekend

Jest pogoda i jest firma Wod-Bud na budowie kanalizacji. Jeszcze na ul. Wiślanej. Dalej ul. Plac Strażacki.


W naszej szkole

Przepraszamy was za wszystko,
co się stało, co się stanie,
za kawały i za wygląd,
– bo naprawdę was kochamy.
Zamiast kwiatów, zamiast listów,
bukiet słów wam przesyłamy:
Przepraszamy was za wszystko,
bo naprawdę was kochamy! 

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie

Weronika Ciećwierz. Taki mały wielki talent.


 

Dla nauczycieli

13 październik w naszej szkole

Julia Rzadkowolska. “Miejmy nadzieję”. Adam Asnyk. Muzyka Zbigniew Preisner.
XVI rocznica nadania szkole imienia ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia i podziękowania dla wszystkich pracowników oświaty.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w gminie Nowy Duninów

Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) nie jest nowością. Z powodzeniem inicjatywy takie realizowane są w miastach i coraz częściej na wsi. To drugie rozwiązanie starosta wraz z włodarzami gmin postanowili zastosować w powiecie płockim i wszystko wskazuje na to, że inicjatywa wejdzie w fazę realizacji także w gminie Nowy Duninów.

Założycielem Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Samodzielne Koło Terenowe nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi i to ono będzie prowadziło UTW. Patronat nad działalnością edukacyjną objął Starosta Płocki. Wstępnie ustalono, że cykl kształcenia w ramach UTW będzie trwał 2 lata z podziałem na semestry.

W tej chwili trudno mówić o szczegółach. Wczoraj wójt spotkał się z przedstawicielami wszystkich lokalnych organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli również: Radna Rady Powiatu Ewa Kowalak, Przewodniczący Rady Gminy i jego zastępca, kierownicy GOK-u i GOPS-u oraz Dzielnicowy sierż. szt. Marcin Pawlak.

Ukonstytuował się zespół wdrożeniowy. Koordynatorem projektu z ramienia gminy Nowy Duninów została Pani Katarzyna Ludwiczak (nr. tel. 506 613 534).

Oto skład osobowy powołanej wczoraj Rady, która zajmie się organizacją UTW na terenie gminy: Katarzyna Ludwiczak, Elżbieta Bartosiak, Ewa Kowalak, Teresa Milczarska, Marzena Nowacka, Andrzej Szymborski.

“Myślę, że warto zaangażować naszych mieszkańców w tę inicjatywę – mówi wójt. Działalność lokalnych stowarzyszeń, która w ostatnich latach szczególnie się rozwinęła, utwierdza mnie w tym przekonaniu. Będę mocno wspierał działalność Uniwersytetu, tak jak wspieram działalność istniejących już organizacji i wierzę, że w najbliższym czasie odwiedzę grupę studentów np. na zajęciach językowych, komputerowych czy historii regionalnej.”

Dbaj o siebie kobieto.

mamografia_listopad 2017_534

Droga do Grodzisk do przebudowy.

grodziska


10 października Starosta Płocki dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – granica województwa” na długości 3,850 km. Inwestycja będzie prowadzona w partnerstwie: Powiat Płocki – gmina Nowy Duninów – Lasy Państwowe. Jak już wspominaliśmy to niespotykany dotąd montaż w obszarze inwestycji.

Do przetargu stanęła jedna firma. Kwota jaką złożył oferent przekracza wartość środków zarezerwowanych przez partnerów projektu w ich budżetach (w sumie prawie o 350 tys.).

Wzrost cen, także cen robót budowlanych, skutkuje poważnymi problemami w realizacji zadań zaplanowanych w ubiegłym roku. Można odstąpić od realizacji albo robić zmiany w budżetach. Zależność prosta i stosowana zarówno w budżetach domowych jak i gminnych. Szybka decyzja partnerów, tj. Starosty, Wójta, Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin, jeszcze szybsza analiza budżetów i jest decyzja i plan – jeszcze w tym roku droga do Grodzisk staje do przebudowy za 1.548.429,29 zł.

Sprawa ta omawiana była również na wczorajszym spotkaniu wójta z przedstawicielami Komisji Rady Gminy.

Procentowy udział partnerów pozostaje bez zmian: 50 % Powiat Płocki, po 25 % gmina Nowy Duninów i Lasy Państwowe. W budżecie gminy jednak trzeba zwiększyć pulę środków o ponad 87 tys. co w sumie daje kwotę 387.107,32 zł.

 

Kanalizacja na Wiślanej

wislana534Budowa kanalizacji w Nowym Duninowie trwa. Pogoda co prawda trochę przeszkadza, ale prace posuwają się do przodu. Wczoraj wykonawca (Zakład Usługowy “WOD-BUD” Zdzisław Kliński ) rozpoczął prace na ul. Wiślanej. Dziś rozpocznie roboty ziemne. Wszyscy, którzy wybierają się w te okolice, mogą napotkać przejściowe utrudnienia. Wg. planów, kolejny będzie Pl. Strażacki.

DK 62

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to zarządca głównego szlaku komunikacyjnego w gminie. Mowa oczywiście o drodze krajowej nr 62, której długość wynosi ponad 360 km, z czego niespełna 19 km przecina gminę Nowy Duninów. To może niewielki odcinek całej drogi, ale dla naszych mieszkańców bardzo ważny, łączący gminę bezpośrednio z Płockiem i Włocławkiem, przecinający 8 wsi.

Zachowanie bezpieczeństwa w rejonie krajówki proste nie jest i choć wiele zmieniło się przez ostatnie lata na lepsze, zawsze jest coś do poprawienia.

Czekaliśmy na realizację dużego projektu przebudowy drogi od Płocka do granic naszej gminy, jednocześnie do granic województwa. Zrezygnowano z niego, ale prowadzono inne inwestycje w tym obszarze. Remont nawierzchni, chodników, zatok przystankowych, budowa chodnika w Popłacinie, wprowadzenie rozwiązań ograniczających prędkość pojazdów w terenie zabudowanym, to tylko niektóre zadania prowadzone ostatnio w gminie Nowy Duninów przez Zarządcę i znacznie poprawiające bezpieczeństwo.

Będzie ciąg dalszy. O spotkaniu wójta gminy z Dyrektorem GDDKiA w Warszawie informowaliśmy. Podnoszone były m.in. kwestie budowy brakujących chodników przy drodze. Dobra wola obu stron może zaowocować kolejną wspólną inwestycją. Tak jak przed laty budowaliśmy wspólnie ciągi piesze przy krajówce, tak i teraz jest szansa na porozumienie. Mówimy o odcinkach, gdzie z różnych przyczyn chodników nie ma. M.in. przejść przez stawy w Karolewie, ale również w miejscach gdzie wystąpił spór z właścicielami nieruchomości. Stąd zarządca rozpoczął procedury dot. uregulowania spraw związanych z pasem drogowym.

Wójt czeka na odpowiedź z GDDKiA w sprawie partnerskiej współpracy przy budowie wspomnianych już części chodników oraz chodnika Nowy Duninów – Stary Duninów. W ubiegłym tygodniu natomiast odbyło się spotkanie z Kierownikiem Rejonu Płockiego Wojciechem Celmerem, podczas którego omawiano m.in. możliwość budowy zjazdów z drogi krajowej, w tym do Dzierzązny, odwodnienie w rejonie Pl. Strażackiego w Nowym Duninowie, budowę dodatkowych zatok przystankowych.

Jeśli mowa o bezpieczeństwie przy drodze krajowej pojawiły się sygnały dotyczące m.in. ograniczenia prędkości w okolicach zjazdu do Dzierzązny. Wrócił też temat fotoradaru w Nowym Duninowie oraz zamontowania świateł pulsujących na głównym skrzyżowaniu w Soczewce.

Drogi

Trwają jesienne naprawy dróg gminnych, w tym remonty realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Z końcem września wójt wykonała rekonesans dróg gminnych, który w połączeniu z sygnałami od mieszkańców pozwolił na skonstruowanie planu robót w zakresie naprawy nawierzchni dróg miękkich. W większości są to prace związane z wyprofilowaniem nawierzchni. Materiał wbudowywany jest tylko tam, gdzie jest to konieczne. Przez ostatnie dwa tygodnie udało się wykonać m.in. naprawy dróg w: Karolewie, Środoniu, Nowym Duninowie, Lipiankach. Sukcesywnie będą naprawiane kolejne drogi.

Dziś trwają prace na drodze gminnej w Jastrząbku ze środków funduszu sołeckiego. Następna będzie droga w Brwilnie Dolnym.

Ze względu na prowadzone prace mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w ruchu. Dotyczy to również mieszkańców Nowego Duninowa na obszarze budowy kanalizacji (tereny nad Wisłą).

5,6, 9 październik – odbiór odpadów.

harmonogram_odpady_534

Wykonawca poszukiwany

policja_mazowszeKomenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłosiła kolejny przetarg na wykonanie zadania   pn. „Posterunek Policji Bielsk – adaptacja, modernizacja pomieszczeń” 09-230 Bielsk  ul. Spółdzielcza 11, woj. mazowieckie.

Zapraszamy zainteresowane firmy do zapoznania się z warunkami przetargu pod adresem: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone/26094,8417-Wykonanie-zadania-pn-Posterunek-Policji-Bielsk-adaptacja-modernizacja-pomie.html

 

e-Składka – proste płatności do ZUS

zus_eSkladka534

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00. (więcej…)

Go to Top