Archive for Lipiec, 2017

VI Piknik w Lipiankach

lipianki_2017_534

Konkurs Fotograficzny “Chwile nad Wisłą”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, którego motywem przewodnim jest Wisła. To wdzięczny temat. W rodzinnych albumach macie zapewne wiele zdjęć o tej tematyce, ale przydadzą się na pewno nowe, które mogą też okazać się hitami konkursowymi.


 

Regulamin konkursu fotograficznego
„ Chwile nad Wisłą”

Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce w ramach
Roku Rzeki Wisły.
Celem konkursu jest promowanie polskiej przyrody oraz komunikowanie walorów Wisły.
Konkurs ma charakter otwarty.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu oraz członkowie ich rodzin.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Tematyka konkursu dotyczy uroków rzeki Wisły, jej walorów przyrodniczych, począwszy od źródła aż do ujścia.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć w formie cyfrowej.

(więcej…)

IV Turniej Piłki Nożnej Wolnych Drużyn

Wójt gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak oraz LKS “Wisła” w Nowym Duninowie zapraszają do udziału w IV turnieju Piłki Nożnej Wolnych Drużyn o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów.
Turniej odbędzie się 5 sierpnia (sobota) 2017 r. w Soczewce na boisku przy Szkole Podstawowej. Regulamin Turnieju poniżej.

Zgłoszenia drużyn  prosimy przysyłać na adres e-mail  ug@nowyduninow.info.pl lub do Urzędu Gminy do pokoju numer 12 lub telefonicznie na nr tel.: 512 372 522 lub przez FB: @gminanowyduninow.


 

MetaSlider


  • Regulamin Turnieju: pobierz plik pdf
  • Zgłoszenie drużyny – pobierz plik doc lub pdf
  • Zgoda opiekunów – pobierz plik doc lub pdf

Piknik Wakacyjny i Turniej Piłki Nożnej

Po Regatach Żeglarskich w Nowy Duninowie oraz Gminnym Turnieju Sołectw przychodzi czas na Pikniki Wakacyjne. Tradycyjnie pierwszy z nich odbywa się w Soczewce już 5 sierpnia i jest połączony z Turniejem Piłki Nożnej “Wolnych Drużyn” o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów oraz Dniem Pieczonego Ziemniaka.

Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Nowy Duninów, naszych drogich gości i turystów. Tego dnia w Soczewce każdy z Was znajdzie coś dla siebie.

Mirosław Krysiak

 

plakat_piknik_2017_534

Gminny Turniej Sołectw

plakat_turniej_solectw_534


A tak było: VI Gminny Turniej Sołectw – wejdź do galerii zdjęć.


WSPOMNIENIE:

Plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja.

las_534OBWIESZCZENIE STAROSTY  PŁOCKIEGO

z dnia 19 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do opracowania projektów uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa  położonych na terenach 129 obrębów ewidencyjnych w 5 gminach powiatu płockiego, tj.: Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice i Staroźreby.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) – informuję, iż rozpoczęły się prace nad uproszczonymi planami urządzenia lasu oraz inwentaryzacjami stanu lasu  dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenach wyżej wymienionych gmin.
Do właścicieli lasów zgłoszą się pracownicy Firmy TAXUS UL Sp. z o.o., ul. Płomyka 58, 02 – 491 Warszawa, którzy dokonają inwentaryzacji drzewostanów, ustalą potrzeby gospodarcze lasów oraz wskazania dla poszczególnych działek leśnych.
W związku z powyższym proszę właścicieli lasów o umożliwienie Wykonawcy wejścia na tereny leśne oraz bieżące współdziałanie z nim w trakcie opracowywania planów oraz inwentaryzacji. W szczególności proszę o dokładne zapoznanie się z projektami uproszczonych planów urządzenia lasu na etapie ich wyłożenia do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibach urzędów miast i gmin i – jeśli zajdzie taka konieczność – zgłoszenie swoich zastrzeżeń i wniosków do proponowanych zapisów. Plany te – po zaopiniowaniu przez Nadleśniczych Nadleśnictw: Płock, Łąck i Gostynin oraz zatwierdzeniu przez Starostę Płockiego – staną się wiążące dla właścicieli lasów i będą stanowiły podstawę prowadzenia gospodarki leśnej przez okres 10 lat.
Na podstawie inwentaryzacji stanu lasu zostaną wydane decyzje administracyjne Starosty Płockiego określające zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Informacji udziela:         Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich    
                                      Starostwa Powiatowego w Płocku
                                      ul. Bielska 59, 09-400 Płock
                                      tel. 024/267-67-95, 99, fax. 024/267-68-48

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres do końca października 2017 r. poprzez rozplakatowanie na terenach gmin objętych pracami.

Wicestarosta

                                                                              Iwona Sierocka

Próba syren

ug_300W Nowym Duninowie i Soczewce odbywa się próba syren.

Trwa montaż nowych urządzeń alarmowych i ostrzegawczych.

Próba syren odbędzie się również w piątek i sobotę w godzinach popołudniowych.

relacja na żywo z Regat Żeglarskich 2017

Regaty Żeglarskie 2017

Piknik w Dzierząznie.

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Północnego Mazowsza

Niedziela z tenisem stołowym i “Falą”.

Jutro (niedziela) “Fala” Nowy Duninów potrzebuje wsparcia kibiców. Reprezentują gminę Nowy Duninów ww Finałowym Turnieju o Puchar Północnego Mazowsza. Zapraszamy o godz. 13.00 na salę gimnastyczną w Nowym Duninowie (ul. Gostynińska 1).

Go to Top