Archive for Czerwiec, 2016

Piknik Rodzinny 2016 i wakacje

Dużo działo się w ostatnich tygodniach. Niestety, nie zawsze możemy przygotować fotoreportaże, ale te zdjęcia, które mamy w archiwum prezentujemy, np. z Pikniku Rodzinnego. Pozdrawiamy Organizatorów, przede wszystkim Rady Rodziców. Także tych wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania naszego pierwszego letniego spotkania w gminie Nowy Duninów.

Wśród sponsorów nie mogło zabraknąć Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy, ale obok nich na liście sponsorów, było wiele nazwisk i nazw lokalnych firm. Dziękujemy w imieniu Dyrekcji ZSZ w Nowym Duninowie i Rady Rodziców.

Piknik za nami, uroczyste zakończenie roku szkolnego też, czyli mamy wakacje. Wójt Gminy postanowił zorganizować dla dzieci i młodzieży fachową opiekę trenera. Przez cały lipiec (od 1 lipca) będą odbywały się zajęcia sportowe i rekreacyjne przygotowane przez Pana Arkadiusza. Potrzebne będzie zaangażowanie rodziców i mamy nadzieję, że dzieciaki będą mogły na to liczyć np. w dniu wyjazdu nad jezioro Soczewka, gdzie od 2 lipca nad kąpiącymi się będzie czuwało 2 ratowników (w dni powszednie w godz. 13.30 – 18.30, w dni wolne od pracy w godz. 10.30 – 18.30).

Plan pracy animatora sportu. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie gminy Nowy Duninów w miesiącu lipcu 2016 r. – pobierz plik pdf. W razie pytań proszę dzwonić pod nr tel.: 242610213 (Urząd Gminy) wew. 101 (sekretariat).

Zapraszamy


 

Wiadomość dla tych, którzy nie mają profilu na FB: Wracamy do starego sposobu prezentowania fotoreportaży, tj. bez konieczności logowania się i rejestrowania gdziekolwiek.

utrudnienia w ruchu

W dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca (wtorek) wystąpią utrudnienia w ruchu na drodze w miejscowości Dzierzązna (okolice remizy OSP), związane z naprawą przepustu. Przewidziany objazd drogą gruntową.

Za utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT

Prośba o ograniczenie zużycia wody

boto0022W związku z utrzymującymi się od kilkunastu dni wysokimi temperaturami i niskim ciśnieniem wody w sieci wodociągowej w porach wieczornych, gmina Nowy Duninów zwraca się z prośbą do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody dostarczanej do gospodarstw domowych z gminnej sieci wodociągowej (ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej do podlewania ogródków).

Dlatego też uprasza się mieszkańców o nie podlewanie ogrodów w godz. od 18.00 do 20.00, w ostateczności podlewanie w godz. od 22.00 do 6.00.

Szukamy domu

Kolejne psiaki szukają właściciela. Może ktoś ich szuka, a może ktoś chciałby im pomóc. Od dłuższego czasu błąkają się  w okolicach ul. Wierzbowej w Nowym Duninowie. Potrzebują domu i kogoś kto się nimi zaopiekuje. Nie są groźne, świetnie “dogadują” się z dziećmi. pies1

Kopies2ntakt: 24 261 02 36 wew. 113

Nasze Lipianki zapraszają

Do wspólnego projektu “Cudze chwalicie – swoje jest piękne”. Pierwsze spotkanie z kijkami, zaplanowane już na 25 czerwca godz. 16.00! Zbiórka przy siedzibie stowarzyszenia – Lipianki 58. Na koniec – odpoczynek przy ognisku.

Szczegóły

Kontakt: 604 103 154

XII Piknik Rodzinny odbędzie się wg planu. Dziś godz. 17.00.

Dachu nad sceną brak, ale niezależnie od tego organizatorzy zapraszają dziś (sobota 18 czerwca) o godz. 17.00 do portu na XII Piknik Rodzinny. Wystąpią m.in. dzieci z Zespołu Szkół.

Przygotujcie dobre humory i do zobaczenia.

Dziękujemy strażakom z Nowego Duninowa za pomoc w usuwaniu zniszczeń.


Energia elektryczna/cieplna z wiatru, słońca … dla nas

kolektoryW związku z trwającym naborem wniosku w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza na spotkanie w dniu 30.06.2016 r. o godz.16.30,  które odbędzie się w budynku Zespołu Szkół w Nowym Duninowie  przy ulicy Gostynińskiej 1 (sala gimnastyczna) wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie oraz osoby które są zainteresowane realizacją instalacji w ramach konkursu. Wsparciem w ramach konkursu mogą zostać objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej). Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe informacje zostaną przekazane na spotkaniu.

Harmonogram spotkań (więcej…)

XIV Sesja Rady Gminy

Obrady XIV sesji Rady Gminy odbędą się 17 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 1000w Szkole Podstawowej w Lipiankach.

Proponowany porządek obrad

 

Droga w Karolewie i park w Nowym Duninowie – do realizacji.

0025_2016-05-06_km_nasadzenProcedury dotyczące planowanych na ten i kolejny rok inwestycji posuwają się do przodu. Dziś Wójt Gminy podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem na dofinansowanie „Budowy drogi gminnej w m. Karolewo Etap III” ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów ornych. Dofinansowanie pokryje 50% kosztów realizacji zakresu prac zawartego we wniosku (80.000 zł). Budowa drogi powinna zostać zakończona do końca października 2016 r. W ramach realizacji zadania wykonany zostanie odcinek nawierzchni bitumicznej drogi o długości – 300 mb i szerokości 3 m, pobocza i oznakowanie pionowe.

Druga umowa, którą Wójt dziś podpisał w Warszawie dotyczy „Zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w parku zabytkowym w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II.” WFOŚiGW dofinansuje prace w 90%.

Nasz plan inwestycyjny na najbliższy okres jest bardzo ambitny – mówi Wójt. Mam nadzieję, że w całości uda się go wykonać, bo czekają na jego realizację mieszkańcy wielu naszych miejscowości.


zdj.: maj 2016 r.

Te nasadzenia, to efekt zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych w ubiegłym roku.

Komunikat.

alarmInformujemy, że w dniu16 czerwca 2016 r. (czwartek) Urząd Gminy w Nowym Duninowie czynny będzie do godz. 14.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Dzień Dziecka w Nowym Duninowie.

W Zespole Szkół


 

11 czerwca dla wszystkich dzieci!

dziendziecka (2)

Wypełnij ankietę

Wójt Gminy Nowy Duninów prowadzi nabór chętnych do udziału w planowanym projekcie dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu możliwe będzie zamontowanie na budynkach osób prywatnych oraz na obiektach użyteczności publicznej instalacji OZE takich, jak instalacje fotowoltaiczne tj. produkcja energii elektrycznej ze słońca o mocy 2kW, 3kW lub 4kW w zależności od zapotrzebowania gospodarstwa. Orientacyjny koszt całkowity instalacji 1kW to ok. 6 000 zł netto.

Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie 80%, czyli dla osoby prywatnej to koszt 20 % wartości inwestycji.

Przykładowo, dla instalacji o mocy 3kW orientacyjny koszt całkowity brutto wyniesie ok. 22.140 zł, w tym 17.712 zł dofinansowania oraz 4.428 zł wkładu własnego mieszkańca gminy.

Szczegóły

ANKIETA

Park w Nowym Duninowie – jak było – jak jest.

Go to Top