Posts tagged MazowszePomaga

Mazowsze dla sportu w gminie Nowy Duninów

Odbiór – Modernizacja boiska przy ul. Włocławskiej 3A w Nowym Duninowie.
============================
“Modernizacja boiska sportowego LKS w m. Nowy Duninów” Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
#Mazowszepomaga
#programywsparcia
#solidarnośćmazowiecka
Mazowsze serce Polski
#mazowszedlasportuTablica_nd_534


Zabytkowy park w Soczewce

Zakończyły się prace w zabytkowym parku w Soczewce.
Park został założony w latach 1941 – 1942 r., ale drzewostan (różne źródła różnie podają) jest 100 – 200 letni. Prace, o których tu mowa to: nasadzenia krzewów w ilości 75 sztuk, nasadzenia drzew w ilości 47 szt., regeneracja trawnika na powierzchni 2500m2, zabezpieczenie włókniną i wysypaniem kory 80m2, montaż obrzeży trawnikowych z PCV 72,5mb.
Koszt zadania to kwota 50851,80 zł, z tego dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 to kwota 25 425,00 zł (50%).
=======
Wykonawca powtórzy renowację trawnika wiosną.


Mamy do państwa gorący apel, prosimy o zabezpieczenie odpadów komunalnych, szczególnie odpadów biodegradowalnych (odpadki z naszych kuchni). Pojawiające się blisko naszych siedlisk dziki to m.in. efekt dostępu do tego typu odpadów, które zwierzyna leśna traktuje jak żerowisko.


Go to Top