Zapraszamy do oglądania transmisji obrad XXIV Sesji Rady Gminy Nowy Duninów – wejdź na stronę: https://portal.posiedzenia.pl/nowyduninow?