ug_infoW związku z przystąpieniem Gminy Nowy Duninów do porozumienia samorządowego w celu realizacji zadania publicznego „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Płocka i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP).

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem podanym poniżej a tym samym o pomoc przy opracowaniu Planu.


Link do ankiety:

https://forms.gle/pkioQ7dQBQ5DXW4fA