Archive for listopad, 2022

124 % wzrost zakupu energii

20221109_2039_200Znamy ceny zakupu energii elektrycznej w 2023 roku dla gminy Nowy Duninów. Wójt wczoraj podpisał umowę. Wzrost cen jest niestety bardzo duży. Oświetlenie uliczne będzie nas kosztowało o 76% więcej niż w roku 2022. Zakup energii do pozostałych obiektów będących własnością gminy, takich jak szkoły, budynek przy ul. Słonecznej 2 w Nowym Duninowie, urząd gminy, stacje uzdatniania wody, ujęcia wody, przepompownie ścieków, oczyszczalnia, obiekty OSP, świetlice, itp. wzrośnie o 124 % w stosunku do roku 2022. Porównując do 7% wzrostu podatków, które tworzą wpływ do budżetu gminy, będziemy musieli oszczędnie gospodarować energią elektryczną i okroić inne wydatki. To będzie trudny rok.


Zdj. zabytkowy zespól pałacowo – parkowy w Nowym Duninowie.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Przyjmujemy wnioski na zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Gmina  Nowy Duninów przystąpiła do rządowego systemu sprzedaży węgla, aby  zapewnić naszym mieszkańcom możliwość zakupu węgla po preferencyjnych cenach, zgodnie z ustawą z dn. 27.10.2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236).

Aby dokonać zakupu węgla od gminy Nowy Duninów należy złożyć w  Urzędzie  Gminy w Nowym Duninowie wniosek na druku zgodnie z załączonym wzorem.

Gdzie można składać wnioski na zakup węgla?

Wnioski na zakup węgla w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia br. można pobrać ze strony poniżej lub w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie  (pokój nr 15). Wypełnione  wnioski można złożyć w wersji:

  • papierowej w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie  (pokój nr 15), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek,  czwartek, piątek: 700 – 1500,środa 900 – 1700,
  • za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać: podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ile ton węgla będzie można kupić od gminy Nowy Duninów?

Każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup 1,5 tony węgla do 31  grudnia  2022 roku. Cena węgla to 2.000,00 zł brutto za tonę.

Czy każdy może złożyć wniosek na zakup węgla od gminy Nowy  Duninów?

Zgodnie z ustawą, do zakupu węgla od gminy Nowy Duninów po preferencyjnych cenach, są uprawnieni właściciele gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Nowy Duninów, którzy:

  • otrzymali dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5  sierpnia 2022r. o dodatku węglowym lub mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego
  • nie złożyli wniosku o dodatek węglowy ale przed 11 sierpnia 2022 roku:

– złożyli Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw i źródłem ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło ciepła.

UWAGA – WAŻNE

Dostawy węgla będą realizowane po podpisaniu przez gminę Nowy Duninów umów ze składami węgla i Spółkami Skarbu Państwa.

Zakup węgla będzie możliwy po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz potwierdzeniu jego dostępności uzyskanej od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu.

Opłaty za węgiel będą przyjmowane od uprawnionych mieszkańców w  kasie Urzędu  Gminy pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu  lub przelewem we wskazany rachunek bankowy nr 44 9012 0004 0000 1443 2001 0209.

Odbiór węgla przez mieszkańców będzie odbywał się po pozytywnej weryfikacji wniosku i potwierdzeniu wpłaty na podstawie wystawionego przez Urząd Gminy dokumentu księgowego.

Koszt transportu węgla do miejsca zamieszkania należy ustalić z wyznaczonym składem opału.

Dotychczasowe zgłoszenie zapotrzebowania na węgiel w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, nie jest równoznaczne z  możliwością zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach.

Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

Aktualnie gmina Nowy Duninów oczekuje na podpisanie umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwo stałe.

Załącznik deklaracja:

pobierz plik docx

pobierz plik pdf

 

https://ugnowyduninow.bip.org.pl/id/690

“Zrozumieć Niepodległość” 11.11.2022 r.

mazowsze_ikonaPartnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Mazowsze serce Polski.
==================
“Rota”, “Mury” … Aleksandra Paczkowska-Bacińska, Darek Dolny dziękujemy.
“Zrozumieć Niepodległość”
Za wsparcie finansowe dziękujemy Mazowsze serce Polski
Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie
Fundacja “Bez Granic”
Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej
Stowarzyszenie “Nasze Lipianki”
OSP Lipianki
Osp Dzierzązna Osp Dzierzązna
Wisła Nowy Duninów
#SamorządGminyNowyDuninów
i wszyscy zaangażowani w przygotowanie wydarzeń trwających 4 dni.
Dla uczestników ogniska patriotycznego wielkie gratulacje. Atmosfera wspaniała


#ZrozumiećNiepodległość

Graj Dojrzale

Akcja Graj Dojrzale - grafika #1_300Graj Dojrzale, czyli jak chronić się przed uzależnieniem od zakładów bukmacherskich

Dnia 2 listopada portal Gram Grubo ruszył z akcją społeczną „Graj Dojrzale”, której celem będzie edukacja na temat ryzyka związanego z typami bukmacherskimi. Zbliżają się Mistrzostwa Świata w Katarze, gdzie dla firm bukmacherskich jest to okazja do poszukiwania nowych graczy, którym często przy takich okazjach proponowane są atrakcyjne kody bonusowe. W ramach kampanii przedstawione zostaną między innymi zagrożenia związane z tą formą rozrywki, czy sposoby radzenia sobie w sytuacjach, w których zakłady bukmacherskie stają się problemem. 

 Graj dojrzale i świadomie

Niezwykle istotne jest, by gra zawsze odbywała się w sposób bezpieczny i nie miała negatywnego wpływu na życie gracza. W związku z tym bardzo ważną kwestią jest niewątpliwie prowadzenie regularnych działań edukacyjnych na temat zagrożeń związanych z obstawianiem zakładów bukmacherskich, tak aby gracz mógł swobodnie cieszyć się tą formą rozrywki.

Z wszystkimi aspektami tego zagadnienia zapoznać będzie można się dzięki akcji „Graj Dojrzale” organizowanej w ramach miesiąca bezpiecznej gry. Organizatorzy postarają się ukazać jak ważnym czynnikiem jest w przypadku hazardu samokontrola oraz poinstruować, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach, w których gra staje się czymś więcej niż tylko rozrywką. W tym celu inicjatorzy kampanii „Graj Dojrzale” przygotowali we współpracy z certyfikowanym specjalistą psychoterapii i uzależnień Marią Sierzputowską test samowykluczenia, który pozwoli graczom jednoznacznie zidentyfikować, czy zakłady bukmacherskie są dla nich w pełni bezpieczne.

Samokontrola i edukacja

Kampania stawia przede wszystkim na edukację, samokontrolę i rozsądek graczy. Z tego względu w listopadzie regularnie ukazywać będą się artykuły i materiały wideo traktujące między innymi o wskazówkach dotyczących bezpiecznej gry, mechanizmach kontroli, limitach czasowych i kwotowych. Czytelnicy dowiedzą się także, w którym momencie należy rozważyć samowykluczenie z gry oraz gdzie szukać pomocy.

Akcja „Graj Dojrzale” będzie starała się także podkreślić rolę legalnych polskich bukmacherów w dbaniu o bezpieczeństwo graczy, zaznaczając jednocześnie, że, w przeciwieństwie do operatorów z szarej strefy, są oni prawnie zobligowani do promowania odpowiedzialnej gry i edukowania swoich klientów o niebezpieczeństwach związanych z nieodpowiedzialnym podejściem do tej formy hazardu.

Więcej o akcji „Graj Dojrzale” przeczytasz pod tym adresem: grajdojrzale.gramgrubo.pl

Jan Wołczek – Wołczewski

Minął 1 listopada. Tłumnie odwiedzaliśmy cmentarze, ale nie na każdym grobie zapalona została świeczka, nie nad każdym grobem ktoś bliski pochylił głowę. Na naszych cmentarzach parafialnych też są takie groby i o nie warto zadbać, warto o ludziach pamiętać, szczególnie tych, którzy zapisali się w historii naszych miejscowości jako postacie ważne dla naszej przyszłości.

Dlatego powstała kolejna inicjatywa, tym razem chodzi o mieszkańca Nowego Duninowa. Kpt. Wojska Polskiego Jan „Wołczek” Wołczewski, odznaczony Krzyżem Walecznych na Polu Chwały w 1920, do Nowego Duninowa trafił w 1947 roku i tu zmarł. Przez wszystkie te lata pracował dla naszej społeczności jako felczer. Jego mogiła wymaga renowacji. Fundacja „Bez Granic” z Prezesem Damianem Krysiakiem i Wiceprezesem Oliwią Cyrankowską , Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak i Proboszcz Parafii Duninów Rafał Gutkowski poprosili Marszałka Adama Struzika o wsparcie w tej kwestii. Powstał roboczy komitet budowy pomnika/ mogiły kpt. Jana Wołczka, do którego przystąpił, jakże by inaczej, Radny Rady Gminy trzech kadencji Andrzej Sumliński. Ciąg dalszy nastąpi i mamy nadzieję, że na tym nie skończy się ta inicjatywa. Może na początek obiekty, które są w rejestrze zabytków?


101122_0741-3

Go to Top