Przyjmujemy wnioski na zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Gmina  Nowy Duninów przystąpiła do rządowego systemu sprzedaży węgla, aby  zapewnić naszym mieszkańcom możliwość zakupu węgla po preferencyjnych cenach, zgodnie z ustawą z dn. 27.10.2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236).

Aby dokonać zakupu węgla od gminy Nowy Duninów należy złożyć w  Urzędzie  Gminy w Nowym Duninowie wniosek na druku zgodnie z załączonym wzorem.

Gdzie można składać wnioski na zakup węgla?

Wnioski na zakup węgla w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia br. można pobrać ze strony poniżej lub w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie  (pokój nr 15). Wypełnione  wnioski można złożyć w wersji:

  • papierowej w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie  (pokój nr 15), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek,  czwartek, piątek: 700 – 1500,środa 900 – 1700,
  • za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać: podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ile ton węgla będzie można kupić od gminy Nowy Duninów?

Każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup 1,5 tony węgla do 31  grudnia  2022 roku. Cena węgla to 2.000,00 zł brutto za tonę.

Czy każdy może złożyć wniosek na zakup węgla od gminy Nowy  Duninów?

Zgodnie z ustawą, do zakupu węgla od gminy Nowy Duninów po preferencyjnych cenach, są uprawnieni właściciele gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Nowy Duninów, którzy:

  • otrzymali dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5  sierpnia 2022r. o dodatku węglowym lub mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego
  • nie złożyli wniosku o dodatek węglowy ale przed 11 sierpnia 2022 roku:

– złożyli Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw i źródłem ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło ciepła.

UWAGA – WAŻNE

Dostawy węgla będą realizowane po podpisaniu przez gminę Nowy Duninów umów ze składami węgla i Spółkami Skarbu Państwa.

Zakup węgla będzie możliwy po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz potwierdzeniu jego dostępności uzyskanej od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu.

Opłaty za węgiel będą przyjmowane od uprawnionych mieszkańców w  kasie Urzędu  Gminy pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu  lub przelewem we wskazany rachunek bankowy nr 44 9012 0004 0000 1443 2001 0209.

Odbiór węgla przez mieszkańców będzie odbywał się po pozytywnej weryfikacji wniosku i potwierdzeniu wpłaty na podstawie wystawionego przez Urząd Gminy dokumentu księgowego.

Koszt transportu węgla do miejsca zamieszkania należy ustalić z wyznaczonym składem opału.

Dotychczasowe zgłoszenie zapotrzebowania na węgiel w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, nie jest równoznaczne z  możliwością zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach.

Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

Aktualnie gmina Nowy Duninów oczekuje na podpisanie umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwo stałe.

Załącznik deklaracja:

pobierz plik docx

pobierz plik pdf

 

https://ugnowyduninow.bip.org.pl/id/690