Minął 1 listopada. Tłumnie odwiedzaliśmy cmentarze, ale nie na każdym grobie zapalona została świeczka, nie nad każdym grobem ktoś bliski pochylił głowę. Na naszych cmentarzach parafialnych też są takie groby i o nie warto zadbać, warto o ludziach pamiętać, szczególnie tych, którzy zapisali się w historii naszych miejscowości jako postacie ważne dla naszej przyszłości.

Dlatego powstała kolejna inicjatywa, tym razem chodzi o mieszkańca Nowego Duninowa. Kpt. Wojska Polskiego Jan „Wołczek” Wołczewski, odznaczony Krzyżem Walecznych na Polu Chwały w 1920, do Nowego Duninowa trafił w 1947 roku i tu zmarł. Przez wszystkie te lata pracował dla naszej społeczności jako felczer. Jego mogiła wymaga renowacji. Fundacja „Bez Granic” z Prezesem Damianem Krysiakiem i Wiceprezesem Oliwią Cyrankowską , Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak i Proboszcz Parafii Duninów Rafał Gutkowski poprosili Marszałka Adama Struzika o wsparcie w tej kwestii. Powstał roboczy komitet budowy pomnika/ mogiły kpt. Jana Wołczka, do którego przystąpił, jakże by inaczej, Radny Rady Gminy trzech kadencji Andrzej Sumliński. Ciąg dalszy nastąpi i mamy nadzieję, że na tym nie skończy się ta inicjatywa. Może na początek obiekty, które są w rejestrze zabytków?


101122_0741-3