Nasze projekty

 

 


 

placzabaw534

 


Plan rozwoju lokalnego na lata 2007 – 2013 to zbiór planowanych przez nasze władze samorządowe inwestycji. Dokument ten nie pozostaje jednak bez zmian. W 2007 roku, podczas prac nad dużym projektem realizowanym wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego (Ogólnodostępne strefy rekreacji) koniecznym stało się wprowadzenie zmian także do naszego Planu. Stąd Uchwała podjęta 23.03.2007 roku.

Poniżej linki do dokumentów opisujących nasze zamierzenia na lata 2007 – 2013:

  1. Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Duninów na lata 2007-2013
  2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 289/XLII/06 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 26.10.2006 r. – ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO na lata 2007-2013
  3. UCHWAŁA Nr 41/VI/07 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały nr 289/XLII/06 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Duninów na lata 2007-2013.

Go to Top