info_wyboory_2020_534Informacja Wójta Gminy Nowy Duninów , o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r na: https://ugnowyduninow.bip.org.pl.