Konkurs na zadania z zakresu kultury fizycznej rozstrzygnięty. Umowy podpisane.
==========================================
I tak startujący w konkursie Ludowy Klub Sportowy Wisła Nowy Duninów będzie realizował zadnie konkursowe nr 1: ⚽️„Organizacja zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych bez ograniczeń wiekowych wraz z udziałem we współzawodnictwie sportowym z zakresu gier zespołowych, tj. piłki nożnej i piłki siatkowej.” Wsparcie z budżetu gminy to kwota 82.600,00 zł. Praca członków Stowarzyszenia i wolontariuszy została wyceniona przez klub na kwotę ponad 84 tys. zł. Na czas i potrzeby realizacji zadania Wójt przekaże Klubowi w ramach użyczenia obiekt przy ul. Włocławskiej 3A w Nowym Duninowie.
========================================
⛵️ Drugie zadanie będzie realizował Gminny Klub Sportowy „Fala” Nowy Duninów. Jest to „Organizacja zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, także ogólnorozwojowych wraz z udziałem we współzawodnictwie sportowym z zakresu tenisa stołowego”. Fala, tak jak robi to od kilku lat, w ofercie zapisała, obok prowadzenia sekcji tenisa stołowego, prowadzenie sekcji żeglarskiej (dzieci w wieku 6-15 lat). Tu, jak mówi prezes Andrzej Szymborski, pozdrowić należy zaprzyjaźniony „Klub Żeglarski HALS z Gostynina ze stanicą w Nowym Duninowie. Wsparcie z budżetu gminy na realizację zadania to kwota 34.650,00 zł. Całość zadania obliczono na kwotę 17.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane głównie z wykorzystaniem zaplecza w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie w ramach porozumienia zawartego między Klubem a Dyrekcją Szkoły. Warto przy tym zaznaczyć, że Fala organizuje wiele innych wydarzeń, w tym promuje takie aktywności jak ofroad, pozyskując środki z różnych źródeł, a Dziewczyny na Fali dały się nam poznać w ubiegłym sezonie jako kreatywna, niesformalizowana do końca grupa. Życzymy im powodzenia i ciągle dobrych pomysłów.
Podsumowując, będzie się dużo działo.

Więcej:
https://ugnowyduninow.bip.org.pl/id/804
==========================
zdj. 1 lutego 2024 r. Podpisanie umów z Wójtem gminy Nowy Duninów.