IMG_4507Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie trwa. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński. Koszt rozbudowy to kwota ponad 3 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że tak jak przy budowie sieci kanalizacyjnej, VAT zostanie przez nas odzyskany, więc z budżetu gminy nic nie dołożymy. Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozbudowa oczyszczalni obejmuje m.in.:
a) Obiekty nowoprojektowane:
• taca najazdowa punktu przyjęć ścieków dowożonych;
• hala technologiczna mechanicznego oczyszczania ścieków surowych;
• instalacja biofiltra (przebudowa wentylacji mechanicznej);
• pomieszczenie rozdzielnic elektrycznych;
• Instalacja fotowoltaiczna o mocy 16-18kWp;
• zintegrowany system automatyzacji procesów technologicznych dla 12 reaktorów biologicznych (SBR)
b) Obiekty istniejące podlegające przebudowie:
• pompownia główna ścieków surowych;
• pomieszczenia zbiorników retencyjnych;
• pomieszczenia reaktorów biologicznych SBR (obiekt 2.2. i 3.2.);
• pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu (obiekt 3a); wykonanie wentylacji oraz zamknięcie otworów
===============================
Trwają też przygotowania do budowy kanalizacji w Starym Duninowie. 5 lutego nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania. Do przetargu stanęło 6 oferentów. Najniższa oferta to 1.350.000 zł, najwyższa 2.947.000 zł. O rozstrzygnięciach będziemy informowali.
====================
Zdj. 06.02.2024 r. spotkanie z wykonawcą Zdzisławem Klińskim. Postępy w rozbudowie oczyszczalni. Pogoda dopisuje. Prace trwają.