IMG_4776Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP, w tym dla naszych strażaków. W sobotę umowy z władzami miast i gmin oraz prezesami OSP z powiatu płockiego podpisał marszałek Adam Struzik.

O tym, że Unia od 2 dekad wspiera naszą gminę, nie musimy przypominać. W obecnej perspektywie samorząd województwa mazowieckiego pieniądze przeznacza m.in. na wozy strażackie. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola funduszy europejskich w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – mówi Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

– Jednym z priorytetowych obszarów działania Unii Europejskiej jest zapobieganie zagrożeniom naturalnym i odpowiednie postępowanie w przypadku ich wystąpienia. Dzięki dofinansowaniu jednostki straży pożarnej zyskają nowoczesny sprzęt, który poprawi warunki pracy strażaków. Inwestycja przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

===========
W ramach programu Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Duninowie zostanie doposażona w średni pojazd ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy. Planowane są spotkania z lokalną społecznością, kampanie edukacyjne w szkołach, publikacja artykułów w prasie.
==========================
Tytuł projektu: Doposażenie OSP Nowy Duninów w sprzęt do celów zarządzania klęskami i katastrofami
Beneficjent: Gmina Nowy Duninów
Całkowita wartość projektu: 1 493 203,01zł
Dofinansowanie z UE: 1 269 222,55 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu
==========================