Archive for marzec, 2023

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

plakat z kodem do urzędu_www

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka, w skład którego wchodzi Gmina Miasto: Płock, Gąbin, Gmina: Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Słupno, Łąck, Nowy Duninów oraz Powiat Płocki.


https://nowy.plock.eu/konsultacje-spoleczne/


SUMP to dokument strategiczny, który stanowi punkt odniesienia do działań mobilnościowych dla całego MOF Płocka. Jego zadaniem jest wsparcie w planowaniu transportu i mobilności, dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Zmiany te mają na celu zwiększenie udziału aktywnych i ekologicznych środków transportu oraz zmniejszenie roli samochodów osobowych w codziennych podróżach. Są one możliwe tylko przy aktywnym udziale lokalnej społeczności, bowiem to mieszkańcy są uczestnikami ruchu z najlepszą wiedzą na temat wszelkich niedogodności i usprawnień koniecznych do wprowadzenia w codziennych podróżach na terenie MOF Płocka.

Prace nad SUMP zapoczątkowało podpisanie 9 marca 2022 roku porozumienia samorządowego pomiędzy 8 gminami i Powiatem Płockim. Następnie opracowany został Raport Strategiczno-Diagnostyczny dla MOF Płocka (załącznik SUMP), w którym przedstawiono obecną sytuację mobilnościową oraz zdiagnozowano główne problemy i wyzwania obszaru. To wszystko stało się podstawą do wyznaczenia celów strategicznych i operacyjnych, a następnie konkretnych działań i harmonogramu ich wdrażania.

Do tej pory w ramach SUMP dla MOF Płocka przeprowadzone zostały warsztaty scopingowe i ankieta mobilnościowa. Teraz zapraszamy wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych poprzez:

– wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego do dnia 28 kwietnia br. na stronach internetowych JST wchodzących w skład MOF Płocka.

– udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia br. o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka.

Uwagi i wnioski można zgłaszać:

– w wersji elektronicznej wypełniając formularz konsultacyjny i wysyłając go na adres strategia@plock.eu

– w wersji papierowej w siedzibach gmin

– osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 4109/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 marca 2023 roku – do pobrania
  2. Formularz konsultacyjny – do pobrania
  3. Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOFPłocka – do pobrania
  4. Projekt Raportu Strategiczno-Diagnostycznego dla MOF Płocka – do pobrania
  5. Podsumowanie ankiety mobilnościowej „Aktywne i ekologiczne środki transportu” – do pobrania

Państwa opinia jest bardzo ważna! Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem i wszelkie uwagi.

Mali strażacy

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na etapie powiatowym za nami. Ekipa, która nas reprezentowała w powiecie to przede wszystkim Brajan Salamądry i Miłosz Milczarski. Mają się świetnie, a koleżanki i koledzy z SP w Nowym Duninowie są z nich dumni. My też

Brajan zajął w swojej grupie w eliminacjach powiatowych III miejsce i był najmłodszym uczestnikiem konkursu.

W eliminacjach gminnych brało udział 6 uczestników: Brajan Salamądry (gr. I), Miłosz Milczarski, Jakub Łuczak, Julia Jakubowicz, Wiktoria Berger, Sandra Waszlewska (II grupa) i jak widać na zdjęciach, to wnuczki i wnukowie lub dzieci strażaków ochotników. Cóż, trudno nie połknąć strażackiego bakcyla jak tata, mama lub dziadek żyją strażackim życiem. OSP w gminie Nowy Duninów nie musi się obawiać o przyszłość.

Członkom komisji gminnej, tj. Ewie Romańskiej, Małgorzacie Stańskiej, Krystynie Pruszyńskiej i Annie Chojnackiej gorąco dziękujemy. Wójt ufundował dla uczestników gminnych eliminacji nagrody i prosił o przekazanie serdecznych podziękowań wszystkim uczestnikom startującym 1 lutego w eliminacjach gminnych. Osobiście odwiedzili go Brajan i Miłosz w drodze z eliminacji powiatowych do domu.

Jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy dzieciakom i opiekunom.


Uniwersytet Trzeciego Wieku. Warto z nimi być.

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – zajęcia profilaktyki zdrowia dla słuchaczy PPUTW – tak było dziś tuż po zakończeniu zajęć. Temat jak najbardziej interesujący. Po wykładzie pani Agnieszka Kisielewska Żuławnik – dietetyk, nie stroniła od konsultacji indywidualnych.

Spróbowaliśmy koktajlu z selerem naciowym. Nawet ci, którzy nie lubią ziółek, etc. mogą spokojnie popróbować. Było nie tylko zdrowo, ale i pysznie.


11 marca Dzień Sołtysa

Sołtyski i Sołtysi 13 sołectw w gminie Nowy Duninów to liderzy swoich lokalnych społeczności. To osoby cenione, aktywne, kreatywne i stanowcze. Przeciwności ich motywują. Nie dają za wygraną, a umiejętność negocjacji mają tak rozwiniętą, że czasem strach z nimi siadać do rozmów

Tuż za ich plecami, z prawej i lewej strony, stoją zaufani członkowie Rad Sołeckich – przyjaciele – mieszkańcy naszych 18 wsi.

Nie tylko współpracują z samorządem, ale bywa, że są pomysłodawcami przedsięwzięć i wydarzeń w naszej gminie. Z okazji Dnia Sołtysa życzymy im zdrowia i wytrwałości.


 

Drogie Sołtyski i Sołtysi, przez dekady pracy w samorządzie byłem świadkiem wielu waszych i wspólnych z samorządem sukcesów. Śmiało mogę poświadczyć zaangażowanie każdego z was w sprawy mieszkańców waszych sołectw. Ze swej strony serdecznie Wam dziękuję za współpracę i wsparcie samorządu gminy, za wielki wasz wkład w budowanie gminy i pomoc mieszkańcom. Życzę Wam i członkom Rad Sołeckich przede wszystkim zdrowia, ale także codziennej serdeczności. Jeszcze raz dziękuję paniom sołtyskom: Janinie Figiel, Wioletcie Myczce, Barbarze Gątarek, Zofii Garwackiej, Marii Stefańskiej, Annie Kalwasińskiej, Teresie Michalskiej, Amandzie Różalskiej, Halinie Oczkiewicz, Halinie Zalewskiej, Annie Kotlińskiej i sołtysom: Wojciechowi Kijkowi i Stanisławowi Starzyńskiemu.

Życzę wam dużo radości i satysfakcji z osiąganych celów.

Mirosław Krysiak

Wójt gminy Nowy Duninów


 

 

Kanalizacja i modernizacja oczyszczalni -umowy podpisane.

Dziś wójt podpisał dwie umowy z wykonawcami na modernizację oczyszczalni i budowę sieci wodno – kanalizacyjnej.

Więcej informacji na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowyduninow

Go to Top