Sołtyski i Sołtysi 13 sołectw w gminie Nowy Duninów to liderzy swoich lokalnych społeczności. To osoby cenione, aktywne, kreatywne i stanowcze. Przeciwności ich motywują. Nie dają za wygraną, a umiejętność negocjacji mają tak rozwiniętą, że czasem strach z nimi siadać do rozmów

Tuż za ich plecami, z prawej i lewej strony, stoją zaufani członkowie Rad Sołeckich – przyjaciele – mieszkańcy naszych 18 wsi.

Nie tylko współpracują z samorządem, ale bywa, że są pomysłodawcami przedsięwzięć i wydarzeń w naszej gminie. Z okazji Dnia Sołtysa życzymy im zdrowia i wytrwałości.


 

Drogie Sołtyski i Sołtysi, przez dekady pracy w samorządzie byłem świadkiem wielu waszych i wspólnych z samorządem sukcesów. Śmiało mogę poświadczyć zaangażowanie każdego z was w sprawy mieszkańców waszych sołectw. Ze swej strony serdecznie Wam dziękuję za współpracę i wsparcie samorządu gminy, za wielki wasz wkład w budowanie gminy i pomoc mieszkańcom. Życzę Wam i członkom Rad Sołeckich przede wszystkim zdrowia, ale także codziennej serdeczności. Jeszcze raz dziękuję paniom sołtyskom: Janinie Figiel, Wioletcie Myczce, Barbarze Gątarek, Zofii Garwackiej, Marii Stefańskiej, Annie Kalwasińskiej, Teresie Michalskiej, Amandzie Różalskiej, Halinie Oczkiewicz, Halinie Zalewskiej, Annie Kotlińskiej i sołtysom: Wojciechowi Kijkowi i Stanisławowi Starzyńskiemu.

Życzę wam dużo radości i satysfakcji z osiąganych celów.

Mirosław Krysiak

Wójt gminy Nowy Duninów