Dziś wójt podpisał dwie umowy z wykonawcami na modernizację oczyszczalni i budowę sieci wodno – kanalizacyjnej.

Więcej informacji na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowyduninow