km

km

(1 comments, 1832 posts)

This user hasn't shared any profile information

Home page: https://nowyduninow.info.pl

Posts by km

Mazowsze dla zwierząt 2024


Mamy kolejne 7791 zł dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na zabiegi kastracji/ sterylizacji i czipowanie zwierzaków. Drugie tyle wyłożymy z naszego gminnego budżetu. Za tą kwotę pomożemy prawie 90 czworonogom z terenu gminy Nowy Duninów. Będziemy informowali o rozpoczęciu realizacji programu. Czekamy na podpisanie umowy.


FOTO A. Lachowicz “Sonia”

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni na ukończeniu.

Aktualnie w gminie Nowy Duninów prowadzimy kilka inwestycji za kilka milionów zł. Pięciu lat nie starczyłoby, żeby koszty ich realizacji pokryć z naszych gminnych dochodów. Uwaga, niebawem ogłoszony zostanie regulamin dot. dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych. Droga w Lipiankach ciągle w budowie, ale pogoda poprawia się więc wszystko “na dobrej drodze”. O budowie kanalizacji w Starym Duninowie niebawem.


Nowy autobus i bus osobowy jeszcze w tym roku.

Jest oficjalne potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: gmina Nowy Duninów otrzyma dofinansowanie w ramach MAZOWIECKIEGO INSTRUMENTU WSPARCIA „AUTOBUSY DLA MAZOWIECKICH SZKÓŁ” w kwocie 0,5 mln zł. Bus elektryczny to kolejny nowy samochód, który dotrze do nas jeszcze w tym roku. Przypomnieć warto, że kontynuujemy program Door-to-door, czyli przewozy dla osób, które mają trudności w poruszaniu się.


Gość Radia Płock FM Mirosław Krysiak


lub: https://plock.fm/podsumowanie-zeszlego-roku-i-plany-na-nastepny-w-gminie-nowy-duninow/

Rozbudowa oczyszczalni w toku. Stary Duninów – będzie kanalizacja.

IMG_4507Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie trwa. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński. Koszt rozbudowy to kwota ponad 3 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że tak jak przy budowie sieci kanalizacyjnej, VAT zostanie przez nas odzyskany, więc z budżetu gminy nic nie dołożymy. Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozbudowa oczyszczalni obejmuje m.in.:
a) Obiekty nowoprojektowane:
• taca najazdowa punktu przyjęć ścieków dowożonych;
• hala technologiczna mechanicznego oczyszczania ścieków surowych;
• instalacja biofiltra (przebudowa wentylacji mechanicznej);
• pomieszczenie rozdzielnic elektrycznych;
• Instalacja fotowoltaiczna o mocy 16-18kWp;
• zintegrowany system automatyzacji procesów technologicznych dla 12 reaktorów biologicznych (SBR)
b) Obiekty istniejące podlegające przebudowie:
• pompownia główna ścieków surowych;
• pomieszczenia zbiorników retencyjnych;
• pomieszczenia reaktorów biologicznych SBR (obiekt 2.2. i 3.2.);
• pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu (obiekt 3a); wykonanie wentylacji oraz zamknięcie otworów
===============================
Trwają też przygotowania do budowy kanalizacji w Starym Duninowie. 5 lutego nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania. Do przetargu stanęło 6 oferentów. Najniższa oferta to 1.350.000 zł, najwyższa 2.947.000 zł. O rozstrzygnięciach będziemy informowali.
====================
Zdj. 06.02.2024 r. spotkanie z wykonawcą Zdzisławem Klińskim. Postępy w rozbudowie oczyszczalni. Pogoda dopisuje. Prace trwają.
km's RSS Feed
Go to Top