27 czerwca br. w regionie mazowieckim nastąpiła zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji. W ramach przełączenia sygnału
do standardu DVB-T2/HEVC zmieniają się częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4.
MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.
===================
Mieszkańcy, których telewizory nie odbierają nowego sygnału nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a ich sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu do odbioru, mogą skorzystać z dofinansowania 250 zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera – zgodnych z nowym standardem.
Więcej: