W minioną sobotę odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2021 w OSP Nowy Duninów. Wśród gości nie zabrakło pań Radnych Rady Powiatu Płockiego, pani sołtys sołectwa Nowy Duninów, przedstawicieli OSP z Lipianek i Dzierzązny. Niestety Marszałek Województwa Mazowieckiego nie mógł być obecny. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Zastąpił go Dyrektor Płockiej Delegatury UMWM Tomasz Kominek oraz Karol Krajewski. Przekazali strażakom wspomniany wcześniej sprzęt. Padła też deklaracja wsparcia wniosku złożonego przez wójta o dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu z napędem na 4 koła. 90 tys. zł przekazało na jego zakup Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 30 tys. zł zabezpieczył na ten cel wójt gminy w naszym budżecie, a wniosek do Marszałka opiewa na kwotę 80 tys. zł.

Wracając do sprawozdania z działalności OSP Nowy Duniów w roku 2021. Dochody jednostki w minionym roku to kwota 25.641 zł. Wydatkowano prawie 16 tys. zł. To jednak nie wszystko. Na utrzymanie gotowości bojowej z budżetu gminy wydatkowano ponad 50 tys. zł. Prace gospodarcze wykonane przez samych strażaków wyceniono na kwotę 5 tys. zł (przede wszystkim przy wykończeniu pokrycia dachowego).

Jak widać strażacy mają małe oszczędności, ale także ambitne plany na 2022 rok. Prócz samochodu chcieliby m.in. budować nowy garaż i zmodernizować zaplecze kuchenne. Znamy ich upór i zaangażowanie. Jeśli coś planują, nie odpuszczają.

W 2021 roku wyjechali do akcji ratowniczych 91 razy, w tym do 12 pożarów i 79 razy do miejscowych zagrożeń.

OSP Nowy Duninów liczy 34 członków zwyczajnych, w tym 5 kobiet. W 2021 roku wybrali nowy Zarząd. Jego skład obecnie przedstawia się następująco:

Milczarski Paweł – Prezes

Łuczak Roman – Wiceprezes – Naczelnik

Milczarski Piotr – Z-ca Naczelnika

Rozwora Dawid – Sekretarz

Dębski Paweł – członek Zarządu


 

W najbliższą sobotę jedziemy do OSP Lipianki.