IMG_3880_300Procedura została uruchomiona. Wczoraj wójt spotkał się z dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie panią Ewą Romańską. Ustalenia są następujące:

W Soczewce, w Szkole Filialnej otwarty zostanie oddział przedszkolny dla dzieci, które ukończyły 3 r.ż. Jeśli zgłosi się więcej niż 10 dzieci (trzylatków), oddział  może być czynny w godzinach 8.00 – 16.00. Zgodnie z przepisami prawa 5 godzin zajęć finansowanych jest w całości z budżetu gminy. Za każdą następną godzinę rodzicie dopłacają 1,00 zł. Ze względu na wydłużony pobyt dzieci w oddziale niezbędna będzie organizacja wyżywienia. Wstępnie obliczono koszt dziennego wyżywienia na 20, 00 zł. W roku 2022, ze względów organizacyjnych nie będzie możliwości leżakowania.

Jeśli jednak rodzice zgłoszą do oddziału mniej niż 10 dzieci, oddział czynny będzie w godzinach 8.00 – 13.00. W tym wypadku pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym będzie nieodpłatny.

Także dowóz dzieci do Soczewki zorganizuje Wójt, pokrywając w całości jego koszt.

Przypominamy! Od 01.03.2022 r do 11.03.2022 roku rodzice muszą złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami naboru do oddziałów przedszkolnych oraz klas I: odpowiednio Zarządzenie nr 10/2022 i 9/2022 Wójta Gminy Nowy Duninów ze stycznia 2022 r.: https://ugnowyduninow.bip.org.pl/id/632.

Na pytania w sprawie oddziałów przedszkolnych odpowie sekretarz gminy pani Katarzyna Stawicka pod tel.: 24/261 02 36 wew. 103.