Wracamy do sołectwa Trzcianno – Jeżewo,  dokładnie na drogę gminną. Wójt po ostatniej wizji lokalnej potwierdził konieczność naprawy tej i wielu innych dróg. Niestety, jak mówi – czekamy na okno pogodowe, bo w obecnej sytuacji, przy padającym wciąż deszczu, niewiele można naprawić.

Więc prosimy o cierpliwość. Mieszkańcy Trzciannego czekają cierpliwie na więcej, tj. na ciąg dalszy asfaltu. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to niebawem. Kolejne 900 m drogi o nawierzchni bitumicznej zostanie wybudowanych w tym roku (od końca asfaltu na ul. Wierzbowej do ostatnio wybudowanej drogi asfaltowej w Trzciannym). Finansowanie?

-Trudno pogodzić się z zarzutami, że za dużo pieniędzy ściągamy do gminy na budowę i modernizację infrastruktury gminnej, służącej naszym mieszkańcom, a takie zarzuty padły niedawno. – Uwierzcie, bez środków z zewnątrz nie mielibyśmy szans na rozwój, a na pewno nie w takim zakresie, jak obserwujecie państwo przez ostatnich 20 lat. Gdybyśmy chcieli budować za pieniądze z naszych podatków…. Wtedy dopiero moglibyśmy bać się przyszłości i spłat zadłużenia – mówi wójt Krysiak.

I trudno się z tą konkluzją nie zgodzić. Wspomniana inwestycja jest na etapie przetargu (https://platformazakupowa.pl/transakcja/574000), Tym razem będziemy budowali przy udziale środków z Programu, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Szczegóły:

„Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej dł. 855 mb polegającej na wykonaniu warstwy wzmacniającej z pospółki, podbudowy z kruszywa kamiennego, nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 8cm i szerokości 3,5m (mijanka szer. 5,0m), wykonaniu obustronnych poboczy i zjazdów z kruszywa kamiennego, oczyszczeniu rowów przydrożnych, oznakowania, zabezpieczeniu infrastruktury technicznej w rurach osłonowych. Na odc. 265m należy wykonać nawierzchnię z płyt betonowych typu MON układanych na  warstwie wzmacniającej z pospółki, warstwie geowłókniny oraz podsypce cementowo-piaskowej.