Chaos wokół wyborów Prezydenta RP ogłoszonych i zaplanowanych na 10 maja 2020 r. nie jest niczym przyjemnym szczególnie dla tych, którzy w przygotowaniu tych wyborów biorą udział. Dziś, na dwa dni przed wspomnianą datą, samorząd gminy Nowy Duninów, tak jak inne samorządy, wie niewiele. Jedyne oficjalne informacje nadchodziły z KBW delegatura w Płocku.

logo_wybory534Dziś otrzymaliśmy komunikat Państwowej Komisji Wyborczej datowany na 7 maja 2020 r., w którym PKW informuje, że „głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć”. W uzasadnieniu czytamy m.in.:

„[…] W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika. […]

[…] Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. […]”.

Treść komunikatu PKW w całości znajduje się na stronie PKW: https://pkw.gov.pl/


Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące udostępnienia Poczcie Polskiej danych ze spisów wyborców informujemy, że wójt gminy nie przekazał danych ze spisu wyborczego sporządzanego i aktualizowanego przez gminę Nowy Duninów, jako zadanie zlecone, z powodu braku podstawy prawnej do ich przekazania ww. podmiotowi. Szerokie uzasadnienie tej decyzji, poprzedzonej analizą prawną, zamieszczone zostało w piśmie adresowanym do Poczty Polskiej – otwórz plik pdf.