Archive for marzec, 2023

Tradycje Świąt Wielkanocnych

Dla tych, co zapomnieli o Wielkanocy
Od dziś do 2 kwietnia uczymy się świątecznie gotować, robić kurczaki, jajka, palmy, etc.


 

337148064_771875624510840_6481087614306819439_n

Twój głos w naszej sprawie

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika zapraszamy do zgłaszania kandydatów na członków Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Wejdź: www.mrdpp.mazovia.pl


Zgłoś pustostan lub potrzebę dostępu do internetu

Pod powyższym adresem możecie państwo zgłosić potrzebę dostępu do internetu lub pustostan. Prosimy o udostępnienie i ewentualnie poinformowanie sąsiadów, którzy nie mają możliwości skorzystania z internetu u siebie w domu.
internet_gov_534
===========================
Przypominamy, że w Urzędzie Gminy wciąż działa #LokalneCentrumKompetencji w ramach program Mazowszanie, gdzie można skorzystać z dostępu do internetu, Na terenie gminy Nowy Duninów (okolice Szkół, skwerek w Soczewce, park w Nowym Duninowie i przed Urzędem Gminy) działają punkty dostępu do internetu w ramach programu #WiFi4EU – w wymienionych lokalizacjach też można skorzystać z internetu i zgłosić potrzebę dostępu w swoim domu.

Na początek 9 zadań za prawie 1 mln zł.

  1. XIX Regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego, XXVI Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów (15 lipiec)
  2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowy Duninów
  3. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów
  4. Rewitalizacja terenu zieleni w m. Soczewka
  5. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy SP w m. Soczewka
  6. Modernizacja płyty boiska LKS w m. Nowy Duninów
  7. Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska
  8. Zakup i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w m. Środoń
  9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Duninów Duży

Tyle i takie wnioski o dofinansowanie złożyliśmy w lutym i marcu br. na łączną kwotę 787.018,05 zł co stanowi 79% kosztów powyższych 9 zadań.

Z tego prawie o 0,5 mln zł zawnioskowaliśmy do Samorządu Województwa Mazowieckiego


 


Gmina Nowy Duninów realizuje też projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina”

Celem projektu jest umożliwienie oraz poprawa realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Gminy, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Kwota przyznanej dotacji: 119 370 zł.

banner_na_strone_CG_534

OSP Dzierzązna

W Dzierząznie przy OSP powstało swoiste centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjne, które wciąż się rozwija. Wczoraj np. Prezes Marek Szymański i Skarbnik Andrzej Garwacki podpisali umowę na z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację kolejnego zadania- budowę Strefy rekreacji z elementami ścieżki interaktywnej w m. Dzierzązna. Będą je realizowali we współpracy z Urzędem Gminy za kwotę 177 790,21 zł, z czego dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego pokryje 95% kosztów kwalifikowanych (168 900,00 zł.).

Warto w tym miejscu dodać słów kilka o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierząznie w roku 2022. OSP Dzierzązna ma swoją wspaniałą historię, ale to co dzieje się tam dziś, przechodzi najśmielsze marzenia o funkcjonowaniu tej jednostki. Pamiętać przy tym należy, że w tej jednostce powstała i dobrze funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – marzenie wielu OSP.

18 lutego br. podczas Walnego Zebrania sprawozdawczego członków OSP w Dzierząznie Zarząd przedstawił wydatki za rok 2022 w kwocie prawie 200 tys. zł. Są to przede wszystkim dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego, dotacje udzielone przez Samorząd Gminy Nowy Duninów, w tym na rozbudowę garażu, dotacje od Starosty Płockiego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, z Nadleśnictwa Łąck.

Żeby pozyskać tak duże środki i współorganizować 10 ważnych w gminie wydarzeń trzeba mieć nieprzeciętnie zdolne i aktywne zasoby ludzkie. OSP Dzierzązna takie ma, dodatkowo wśród osób mocno ich wspierających jest niezastąpiona Ewa Kowalak Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Płockiego, członkowie takich organizacji jak Fundacja Bez Granic, Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej, Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i … mieszkańcy niezwiązani z żadną organizacją.


Go to Top