1. XIX Regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego, XXVI Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów (15 lipiec)
  2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowy Duninów
  3. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów
  4. Rewitalizacja terenu zieleni w m. Soczewka
  5. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy SP w m. Soczewka
  6. Modernizacja płyty boiska LKS w m. Nowy Duninów
  7. Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska
  8. Zakup i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w m. Środoń
  9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Duninów Duży

Tyle i takie wnioski o dofinansowanie złożyliśmy w lutym i marcu br. na łączną kwotę 787.018,05 zł co stanowi 79% kosztów powyższych 9 zadań.

Z tego prawie o 0,5 mln zł zawnioskowaliśmy do Samorządu Województwa Mazowieckiego


 


Gmina Nowy Duninów realizuje też projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina”

Celem projektu jest umożliwienie oraz poprawa realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Gminy, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Kwota przyznanej dotacji: 119 370 zł.

banner_na_strone_CG_534