W Dzierząznie przy OSP powstało swoiste centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjne, które wciąż się rozwija. Wczoraj np. Prezes Marek Szymański i Skarbnik Andrzej Garwacki podpisali umowę na z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację kolejnego zadania- budowę Strefy rekreacji z elementami ścieżki interaktywnej w m. Dzierzązna. Będą je realizowali we współpracy z Urzędem Gminy za kwotę 177 790,21 zł, z czego dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego pokryje 95% kosztów kwalifikowanych (168 900,00 zł.).

Warto w tym miejscu dodać słów kilka o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierząznie w roku 2022. OSP Dzierzązna ma swoją wspaniałą historię, ale to co dzieje się tam dziś, przechodzi najśmielsze marzenia o funkcjonowaniu tej jednostki. Pamiętać przy tym należy, że w tej jednostce powstała i dobrze funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – marzenie wielu OSP.

18 lutego br. podczas Walnego Zebrania sprawozdawczego członków OSP w Dzierząznie Zarząd przedstawił wydatki za rok 2022 w kwocie prawie 200 tys. zł. Są to przede wszystkim dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego, dotacje udzielone przez Samorząd Gminy Nowy Duninów, w tym na rozbudowę garażu, dotacje od Starosty Płockiego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, z Nadleśnictwa Łąck.

Żeby pozyskać tak duże środki i współorganizować 10 ważnych w gminie wydarzeń trzeba mieć nieprzeciętnie zdolne i aktywne zasoby ludzkie. OSP Dzierzązna takie ma, dodatkowo wśród osób mocno ich wspierających jest niezastąpiona Ewa Kowalak Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Płockiego, członkowie takich organizacji jak Fundacja Bez Granic, Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej, Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i … mieszkańcy niezwiązani z żadną organizacją.