Dziś (17.11.2023 r.) Wójt złożył 3 kolejne wnioski o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego:
  • W ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na „Mycie ulic i zjazdów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie gminy Nowy Duninów” na kwotę 36.680,00 zł. Szacunkowy koszt całości zadania to prawie 49 tys. brutto.
  • W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” na „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Nowy Duninów”. Szacujemy, że koszt zakupu wyniesie 904 tys. zł. Brutto. Wnioskujemy o 500 tys.
  • W ramach programu „Mazowsze dla klimatu” na „Dostawę i montaż oświetlenia solarnego” w liczbie 22 szt. (głównie pasy drogowe dróg gminnych). Całość zadania to 198 tys.. Wnioskujemy o pokrycie 70% wartości, tj. 138.600,00 zł.
Podsumowując: wspomniane trzy zadania będą nas szacunkowo kosztowały ponad 1 mln. zł, z czego 70 % to byłoby dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. To tak a początek roku 2024.