Blisko 700 ton destruktu trafiło do nas na utwardzenie dróg gminnych. Spotkanie Wójta Gminy Karola Gutkowicza z Dyrektorem Rejonu Drogowego – Mazowieckiego Zarządu Dróg Panem Michałem Góreckim przyniosło rezultaty.

Skorzystają mieszkańcy sołectw: Kamion, Nowa Wieś, Karolewo, Nowy Duninów oraz Trzcianno. Lokalizacje wybrane z uwzględnieniem możliwości dostawy towaru.

Kolejne dostawy będą uwzględniały inne lokalizacje, aż do granic naszej gminy w kierunku Płocka.

Dziękujemy za wsparcie w pozyskaniu destruktu Panu Tomaszowi Kominkowi Dyrektorowi Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku.

A w przyszłym roku mieszkańcy ul. Gostynińskiej w Nowym Duninowie zyskają nową poprawioną nawierzchnię asfaltową . O szczegółach później…