Na terenie gminy Nowy Duninów pojawiają się prywatne firmy, które oferują usługi w pozyskiwaniu dofinansowań na termomodernizację budynków, instalację paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i inne.

Informujemy, że gmina nie współpracuje z żadną prywatną firmą w zakresie pozyskiwania w/w środków.

O wszystkich projektach realizowanych przez gminę Nowy Duninów informujemy na bieżąco poprzez stronę internetową, portale społecznościowe, radnych, sołtysów, tablice ogłoszeń.