W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku przypomina właścicielom/zarządcom budynków i obiektów o potrzebie przeprowadzenia okresowych przeglądów instalacji wodnych, regularnym ich czyszczeniu oraz konieczności badania jakości wody na obecność bakterii Legionella sp. w instalacjach wody ciepłej i basenowej oraz w przypadku wytwarzania aerozolu wodno – powietrznego, mogącego negatywnie wpływać na zdrowie ludzi (także m.in. w fontannach i wieżach chłodniczych).