Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popłacin jest inwestycją finansowaną ze środków Rządowego Programu Polski Ład. W roku 2023 ogłoszono przetarg na wykonanie prac, po czym podpisano umowę na realizację projektu o wartości brutto 694 827 zł.

Kluczowe informacje dotyczące finansowania projektu są następujące:

  1. Całkowita wartość projektu: 694 827 zł (brutto)
  2. Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: 85% wartości projektu, co stanowi 590 602,95 zł.
  3. Wkład własny: 15% wartości projektu, co wynosi około 105 000,00 zł.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Polski Ład, realizacja projektu świetlicy wiejskiej w Popłacinie jest możliwa przy znaczącym wsparciu finansowym, co pozwala na zaangażowanie mniejszych środków własnych.

W dniu 27 maja 2024 roku odbył się odbiór prac budowlanych w zakresie budowy w/w świetlicy.

Przy odbiorze uczestniczyli: Wójt Gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego  Krzysztof Piłatowicz, radni: Izabela Gutorska, Krzysztof Olewnik, Dariusz Zajączkowski. Przy odbiorze uczestniczył również  wykonawca inwestycji właściciel firmy ogólnobudowlanej pan Andrzej Wieczorek oraz inspektor nadzoru budowlanego.

Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie jest inwestycją o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności, wspieraną przez dofinansowanie z Polskiego Ładu. Dzięki temu projektowi mieszkańcy zyskają nowoczesne miejsce do spotkań, edukacji i rekreacji, co przyczyni się do integracji i wzmocnienia więzi społecznych w miejscowości.