Ofertę w zakresie projektowania przedszkola złożyły 24 podmioty. Wybrano ofertę Biura Projektów Aleksandra Gruszczyńska ul. Chłodna 5A 83-110 Tczew za kwotę 52.890,00 zł. (szczegóły w BIP).
Szacunkowy koszt budowy przedszkola to ok. 15 mln zł. Przy 600 tys. budżetu inwestycyjnego gminy Nowy Duninów to kwota ogromna. Trzeba szukać środków poza naszym budżetem.
Wybrana lokalizacja przedszkola to teren przy SP w Nowym Duninowie.
Nasze założenie — mówi wójt — przewiduje wykorzystanie zaplecza kuchennego i stołówki w istniejącym budynku szkoły. -Musimy szukać źródeł finansowania. -Nigdy dotąd nie prowadziliśmy tak kosztownej inwestycji, a w przypadku przedszkola brak w tej chwili możliwości pozyskania środków unijnych. -Będzie trudno, ale mam kilka pomysłów.