19 maja 2023 r. o godz. 10.00 rozpocznie się XXX sesja Rady Gminy Nowy Duninów. Będzie to „sesja absolutoryjna”. Trwa właśnie wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na które został zaproszony także Wójt Gminy Nowy Duninów.
Planowany porządek obrad sesji znajdziecie państwo pod wskazanym linkiem: https://ugnowyduninow.bip.org.pl/…/informacja_dla…
Raport o stanie gminy za 2022 rok w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://ugnowyduninow.bip.org.pl/id/704

Zapraszamy do debaty nad Raportem podczas najbliższej sesji. Udział w debacie musi być poprzedzony złożeniem odpowiednich dokumentów, o których mowa w Informacji (https://ugnowyduninow.bip.org.pl/id/704).