zbiórka_oponDo Urzędu Gminy w Nowym Duninowie zgłosiła się Grupa Recykl Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą Śrem, ul. Letnia 3, która zajmuje się zbiórką, odzyskiem oraz recyklingiem zużytych opon i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki tego rodzaju odpadu. Zamierza ona przeprowadzić Ogólnopolską akcję odbioru zużytych opon. Akcja skierowana jest do gmin, głównie do rolników.

W związku z powyższym, zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców
o oszacowanie ilości i rodzaju zalegających w gospodarstwach domowych opon. Według wstępnych informacji uzyskanych od firmy RECYKL S.A. w ramach organizowanej akcji odbierane będą opony motocykli, samochodów osobowych, ciężarowych, pojazdów wolnobieżnych oraz opony ponadgabarytowe. Zużyte opony przygotowane do odbioru muszą być czyste, bez zabrudzeń tj. kamieni, piasku, ziemi, gliny, kartonów, plastików, taśm, wypełniaczy oraz nie mogą posiadać żadnych metalowych elementów obcych. Nie mogą być zarośnięte mchem oraz być nadpalone. Nie mogą być pomalowane farbą. Kolorowe opony nie będą odbierane.W oponach nie mogą znajdować się węże, ochraniacze, pocięte opony, ani inne odpady gumowe. Opony muszą być wykonane z gumy. Opony z wypełnieniem poliuretanowym, plastikowym itp. nie podlegają odbiorowi.

Grupa Recykl S.A. po uzyskaniu informacji z całego regionu oraz oszacowaniu ilości zużytych opon odpowiednio zaplanuje akcje związane z ich odbiorem.

Warunki dotyczące organizacji odbioru opon oraz ewentualnej odpłatności będą znane po oszacowaniu potrzeb w tym zakresie. O szczegółach zorganizowania akcji będziemy Państwa informować na bieżąco po uzyskaniu stosownych ustaleń z firmy Recykl Organizacja Odzysku S.A.

Osoby zainteresowane odbiorem zużytych opon mogą składać zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie (pokój nr 1) w terminie do dnia 15.03.2023 r. Kontakt pod nr telefonu
24/2610236 w. 122.