1 серпня 2022 р. о 17:00 у Мазовецькому воєводстві увімкнуть сирени, щоб символічно відзначити 78-му річницю Варшавського повстання. Будь ласка, зберігайте спокій.

Przekazujemy do publicznej wiadomości:

“Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 1 sierpnia 2022r. o godz. 17:00, na terenie starostw i

miast na prawach powiatu uruchomione zostaną syreny alarmowe, aby

symbolicznie uczcić 78. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na

terenie województwa mazowieckiego.

Włączenie urządzeń alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny,

stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania

ludności o zagrożeniach, dokonany w trybie § 10 ust. 3 i 4

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie

systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz

właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Z poważaniem

Mateusz Szymaniak

Główny Specjalista

Oddział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

[cid:image001.jpg@01D8A02E.397665B0]

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie