Trzy jednostki z terenu gminy Nowy Duninów  od wielu lat otrzymują wsparcie finansowe i rzeczowe od samorządu województwa mazowieckiego, a od kilku lat także samorządu powiatu. Bez tego wsparcia – mówi wójt – żadna z naszych straży nie byłaby tak doposażona jak jest dziś. – Tym samym, dużo trudniej byłoby strażakom uczestniczyć w zdarzeniach, do których są wzywani. – Z budżetu gminy nie bylibyśmy także w stanie remontować strażnic, a dziś wyglądają wszystkie trzy imponująco i służą nie tylko druhom strażakom, ale w równej mierze, społecznościom lokalnym.  – W tym działającym na naszym terenie, organizacjom pozarządowym. Za wsparcie, pomoc i zrozumienie jako wójt gminy i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP serdecznie dziękuję kolegom samorządowcom z powiatu i województwa, kolegom ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, kolegom z PSP i wszystkim, którzy przez wiele lat pomagają w rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych na naszym terenie. –Terenie trudnym pod względem utrzymania bezpieczeństwa nad piękną i równie niebezpieczną Wisłą, w otoczeniu ogromnych pod względem powierzchni terenów leśnych, który przecina ważna, ale i stwarzająca duże zagrożenie, droga krajowa nr 62.

Dlaczego akurat dziś wracamy do wsparcia dla strażaków ochotników? Otóż dziś Starosta Płocki przywiózł pilarkę Stihl, i dwa węże strażackie W 52, które łącznie utworzą 40 metrową linię dla OSP Nowy Duninów, dokładnie takie, jakie im były potrzebne. Dziś także Ewa Kowalak potwierdziła dostawę sprzętu ratowniczo – gaśniczego od Marszałka Województwa. Dotrze do jednostek niebawem i dziś znów OSP Nowy Duninów wyruszyła do akcji.


Kilka fotek z dzisiejszego dnia, czyli przekazania dla OSP Nowy Duninów sprzętu przez Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki, który korzystając z okazji wpadł do kwiaciarni zlokalizowanej w budynku OSP, czyli Kwiaciarnia DecoRena i nie wyszedł od pani Renaty z pustymi rękami.