cropped-folk-metka-cała-3


Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD. Ankieta jest anonimowa i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD.  Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=610ca29f&&b=13b016cf14&&c=390e6625

Bardzo dziękujemy!

 Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

aktywni.razem@wp.pl