277168234_307244088185030_454820890801098817_nI wszystko dobrze się składa. Najpierw warsztaty z Fundacją “Bez Granic” i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Duninowie, a później, to co z nich wyniknie, możecie wystawić w Konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego