umowa_trzciannoIMG_4177_534Wójt podpisał dziś umowę z wykonawcą, tj. Dariuszem Michalakiem V-ce Prezesem Zarządu PRD „Gostynin”, na „Przebudowę drogi gminnej Nowy Duninów – Trzcianno”. Termin wykonania ustalono do dnia 29 sierpnia 2022 r. Koszt całości zadania to 877 946,18 PLN, z czego 683 050,00 PLN to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.